Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 580/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky

Částka 110/1991
Platnost od 31.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Zrušeno k 01.04.2002 (6/2002 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

580

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1991,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, se doplňuje takto:

1. V nadpisu nad § 4 se za slovo "některých" vkládají slova "okresních a".

2. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a

Obchodní rejstřík pro obvod městského soudu v Praze a krajského soudu v Praze vede obvodní soud pro Prahu 1. Obchodní rejstřík pro obvod krajského soudu v Plzni vede okresní soud Plzeň - město a obchodní rejstřík pro obvod krajského soudu v Brně vede okresní soud Brno - venkov.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Přesunout nahoru