Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 580/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky

Částka 110/1991
Platnost od 31.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Zrušeno k 01.04.2002 (6/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

580

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1991,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, se doplňuje takto:

1. V nadpisu nad § 4 se za slovo "některých" vkládají slova "okresních a".

2. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a

Obchodní rejstřík pro obvod městského soudu v Praze a krajského soudu v Praze vede obvodní soud pro Prahu 1. Obchodní rejstřík pro obvod krajského soudu v Plzni vede okresní soud Plzeň - město a obchodní rejstřík pro obvod krajského soudu v Brně vede okresní soud Brno - venkov.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Přesunout nahoru