Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 577/1991 Sb.Oznámení federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o vydání výnosu o některých opatřeních souvisejících s ukončením systému komplexní bytové výstavby

Částka 109/1991
Platnost od 31.12.1991
Účinnost od 31.12.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

577

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky

vydala federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 písm. a) a § 75 písm. b) a c) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 28 odst. 2 zákona č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace, a § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ministerstvo financí České republiky podle § 35 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), a § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ministerstvo financí Slovenské republiky podle § 31 odst. 1 zákona Slovenské národní rady č. 592/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech Slovenské republiky, a § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, výnos o některých opatřeních souvisejících s ukončením systému komplexní bytové výstavby ze dne 27. prosince 1991, FMF č. j. IX/1 - 29 547/1991, MF ČR č. j. 122/61 799/1991, MF SR č. j. 7/7192/1991. Výnos upravuje předávání dokončených objektů bytových domů, objektů technické a občanské vybavenosti a dalších objektů, zahrnutých do ucelených částí staveb komplexní bytové výstavby, popřípadě do staveb komplexní bytové výstavby nečleněných na ucelené části, rozestavěných k 31. prosinci 1990, jejímiž investory jsou v České republice okresní úřady a v hlavním městě Praze Magistrátní úřad hlavního města Prahy, ve Slovenské republice obce, a k jejichž financování byly použity prostředky státu. Dále upravuje předávání objektů základního technického a občanského vybavení, jejichž investory jsou orgány federálního ministerstva obrany a federálního ministerstva vnitra.

Výnosem se zrušuje výnos federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky ze dne 12. prosince 1987 o financování komunální bytové výstavby a výstavby technického a občanského vybavení, registrovaný v částce 26/1987 Sb., uveřejněný pod č. 38 ve Finančním zpravodaji č. 6-7/1987.

Výnos nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1991. Bude publikován ve Finančním zpravodaji.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvu financí České republiky, ministerstvu financí Slovenské republiky a u okresních úřadů.

Přesunout nahoru