Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 57/1991 Sb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky

Částka 13/1991
Platnost od 01.03.1991
Účinnost od 01.03.1991
Zrušeno k 20.06.1991 (204/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

57

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 25. januára 1991

o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Z Verejnej bezpečnosti ako zložky Zboru národnej bezpečnosti sa na území Slovenskej republiky zriaďuje Policajný zbor Slovenskej republiky.

§ 2

Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Zbore národnej bezpečnosti, Verejnej bezpečnosti alebo o príslušníkoch Zboru národnej bezpečnosti alebo Verejnej bezpečnosti, rozumie sa tým podľa povahy veci Policajný zbor Slovenskej republiky a policajti.

§ 3

Spôsob označenia a znaky Policajného zboru Slovenskej republiky určí minister vnútra Slovenskej republiky osobitným predpisom.


§ 4

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.

Přesunout nahoru