Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 566/1991 Sb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby

Částka 107/1991
Platnost od 31.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

566

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

vydalo podľa § 49 ods. 3, § 59 ods. 2 a § 62 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike výnos zo 16. decembra 1991 č. p. ES-528/15-19 o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby.

Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a upravujú sa ním podmienky nároku na peňažné a naturálne náležitosti, ako aj podmienky nároku na náhradu cestových, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré policajtovi vznikli pri plnení služobných povinností.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.

Výnos bude publikovaný vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doňho nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na mestských a okresných veliteľstvách Policajného zboru Slovenskej republiky.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 59 ods. 2 a § 62 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike výnos z 13. augusta 1992 č. p. ES-206/15-92, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. decembra 1991 č. p. ES-528/15-91 o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby (č. 566/1991 Zb.), publikovaný v čiastke 87/1991 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 87. Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a upravujú sa ním podmienky nároku na náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré policajtovi vznikli pri plnení služobných povinností. Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1992. Výnos je publikovaný v čiastke č. 60/1992 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 60 a možno doňho nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na mestských a okresných veliteľstvách Policajného zboru Slovenskej republiky.

Zrušujú sa § 1 až § 28 a § 83 až § 89 výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. p. ES-528/15-91 zo 16. decembra 1991 o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby.

Přesunout nahoru