Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 562/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace

Částka 106/1991
Platnost od 30.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

562

ZÁKON

ze dne 18. prosince 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace, se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. g) se za slova "daně z obratu" vkládají slova "a dovozní daně".

2. V § 13 odst. 1 se na konci připojují slova "a to jen tehdy, pokud to neodporuje omezením stanoveným v zákoně o státním rozpočtu federace na příslušný rok.".

3. V § 13 odst. 2 ve větě první se za slova "ministr financí České a Slovenské Federativní Republiky může" vkládají slova "v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o státním rozpočtu federace na příslušný rok".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru