Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 561/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů

Částka 106/1991
Platnost od 30.12.1991
Účinnost od 30.12.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

561

ZÁKON

ze dne 18. prosince 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb. a zákona č. 429/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 26a v odstavcích 1 a 2 se číslovka "1991" nahrazuje číslovkou "1993".

2. V § 26a v odstavci 1 se za slovy "příspěvkové organizace" spojka "a" nahrazuje čárkou a za slovo "družstva" se vkládají slova "a obce", v odstavci 2 se za slovy "příspěvkové organizace" spojka "nebo" nahrazuje čárkou a za slovo "družstva" se vkládají slova "nebo obce".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. prosince 1991.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru