Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 546/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů

Částka 103/1991
Platnost od 20.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

546

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 6. prosince 1991,

kterou se mění vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí České republiky a ministerstvem vnitra České republiky:


Čl. I

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči, ve znění vyhlášek č. 98/1980 Sb. a č. 77/1984 Sb., se mění takto:

1. § 6 odst. 1 zní:

"(1) Pěstounovi, který vykonává pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních,4) poskytuje okresní úřad odměnu za výkon pěstounské péče a za práce spojené s péčí o svěřené děti v rozpětí od 2050 Kčs do 2800 Kčs měsíčně při péči nejvýše o čtyři děti a v rozpětí od 2550 Kčs do 3200 Kčs při péči o pět a více dětí. Při určení výše odměny přihlíží okresní úřad zejména k počtu dětí, k jejich věku, zdravotnímu stavu a duševní úrovni. V případě, že tělesný, duševní nebo sociální vývoj dítěte je narušen tak, že vyžaduje mimořádnou individuální péči, zvýší okresní úřad stanovenou odměnu až o 350 Kčs měsíčně. Odměna nemůže činit méně, než by činila podle § 8 a 9 zákona.".

2. Ve vyhlášce č. 52/1973 Sb., ve znění vyhlášek č. 98/1980 Sb. a č. 77/1984 Sb., se slova "okresní národní výbor" a "místní národní výbor (městský národní výbor)" nahrazují slovy "okresní úřad" a "pověřený obecní úřad".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Ministr:
Ing. Horálek CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

4) § 12 zákona č. 50/1973 Sb.

Přesunout nahoru