Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. 54/1991 Sb.Oznámení hlavního arbitra České a Slovenské Federativní Republiky o vydání výnosu o odchylném určení příslušnosti pro rozhodování některých sporů

Částka 10/1991
Platnost od 01.02.1991
Účinnost od 01.03.1991
Zrušeno k 01.01.1992 (519/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

Hlavní arbitr České a Slovenské Federativní Republiky

vydal podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. FD/59/SK/91 dne 22. ledna 1991 výnos o odchylném určení příslušnosti pro rozhodování některých sporů.

Podle tohoto výnosu, odchylně od ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), b) zákona o hospodářské arbitráži, jsou pro projednávání a rozhodování

a) hospodářských sporů, v nichž alespoň jednou ze stran je federální ministerstvo obrany nebo jemu podřízená organizace,

b) hospodářských sporů týkajících se dodávek a poddodávek nezbytných pro zajištění obrany a bezpečnosti státu nebo dodávek v oboru státních hmotných rezerv,

s výjimkou sporů, které se týkají skutečností tvořících předmět státního tajemství,

příslušné krajské (městské) státní arbitráže. Místní příslušnost pro projednávání a rozhodování těchto sporů se řídí ustanovením § 14 zákona o hospodářské arbitráži.

Uvedený výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1991.

Do výnosu lze nahlédnout u všech orgánů hospodářské arbitráže.

Přesunout nahoru