Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 535/1991 Sb.Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Částka 102/1991
Platnost od 20.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

535

VYHLÁŠKA

Slovenského banského úradu

zo 4. decembra 1991,

ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Slovenský banský úrad podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/ 1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. ustanovuje:


§ 1

Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov1) sa určujú takto:

a) Obvodného banského úradu v Bratislave pre okresy Bratislava, Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica a Trnava;

b) Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici pre okresy Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žilina;

c) Obvodného banského úradu v Košiciach pre okresy Bardejov, Humenné, Košice, Košice-vidiek, Michalovce, Prešov, Svidník, Trebišov a Vranov nad Topľou;

d) Obvodného banského úradu v Prievidzi pre okresy Považská Bystrica, Prievidza, Topolčany a Trenčín;

e) Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi pre okresy Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa.

§ 2

Konanie začaté pred účinnosťou tejto vyhlášky ukončí obvodný banský úrad príslušný podľa doterajších predpisov.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Slovenského banského úradu č. 43/1972 Zb., ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


Predseda:
Ing. Macko v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 38 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

Přesunout nahoru