Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 525/1991 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se vydává celní sazebník

Částka 101/1991
Platnost od 19.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Zrušeno k 01.01.1994 (335/1993 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

525

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 3. října 1991,

kterým se vydává celní sazebník

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 41 odst. 1 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 5/1991 Sb:


§ 1

Ze zboží se vyměřuje clo ze základu a podle sazeb stanovených celním sazebníkem uvedeným v příloze k tomuto nařízení.1)

§ 2 – § 4zrušeno


§ 5

Zrušují se:

1. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 228/1988 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží,

2. nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 519/1990 Sb., jímž se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 228/1988 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Celní sazebník se uveřejňuje jako samostatná příloha Sbírky zákonů.
Příloha nařízení vlády České a Slovenské Federa tivní Republiky č. 525/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník, se nahrazuje přílohou k nařízení č. 603/1992 Sb.

2) Dohoda o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1984 Sb.).

3) § 70 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 5/1991 Sb.

4) Článek 13 Dohody o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1984 Sb.).

Přesunout nahoru