Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 521/1991 Sb.Nařízení vlády České republiky o vedení evidence odpadů

Částka 100/1991
Platnost od 18.12.1991
Účinnost od 18.12.1991
Zrušeno k 01.01.1998 (125/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

521

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 9. října 1991

o vedení evidence odpadů

Vláda České republiky nařizuje podle § 13 písm. a) zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech:


§ 1

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání při jejichž činnosti vznikají odpady (dále jen "původci"), právnické a fyzické osoby oprávněné ke sběru, výkupu či úpravě odpadů a provozovatelé zařízení ke zneškodňování odpadů vedou

a) evidenci odpadů v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v přiloze č. 1 tohoto nařízení,

b) evidenci zvláštních odpadů a nebezpečných odpadů v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 2 tohoto nařízení.

§ 2

Provozovatelé zařízení ke zneškodňování odpadů vedou evidenci o umístění odpadů na skládkách v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 3 tohoto nařízení.

§ 3

Přepravci a dopravci, právnické a fyzické osoby oprávněné ke sběru, výkupu či úpravě odpadů a provozovatelé zařízení ke zneškodňování odpadů vedou evidenci přepravovaných nebezpečných odpadů v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 4 tohoto nařízení.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.


Příloha č.1 k nař. vlády ČR č.521/1991 Sb.

Příloha č.2 k nař. vlády ČR č. 521/1991 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády ČR č. 521/1991 Sb.

Příloha č.4 k nařízení vlády ČR č. 521/1991 Sb.

Přesunout nahoru