Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 516/1991 Sb.Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1992

Částka 98/1991
Platnost od 18.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

516

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 6, 18 a § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 107/1990 Sb., výnosem č.j. XIII/1-24 000/91 ze dne 14. listopadu 1991 Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1992.

Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1991 vydaný výnosem č.j. XIII/1-23 000/90 ze dne 25. října 1990 č. 453/1990 Sb., včetně všech změn a doplňků, se dnem 31. prosince 1991 zrušuje.

Do Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992 lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvu financí ČR, ministerstvu financí SR a na všech finančních a daňových ředitelstvích a finančních a daňových úřadech:

Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1992 bude v prodeji v měsíci prosinci 1991 u státních podniků

- Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, Tržiště 9, PSČ 118 16 Praha 1 - Malá Strana

- Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, Štefánikova č. 2, PSČ 891 17 Bratislava.

Objednávky přijímají a expedici spolu s prodejem zajišťují výhradně výše jmenované státní podniky.

Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1992 (reg. v částce 98/1991 Sb.) se mění a doplňuje takto: Str. 66: Pod položku 783 002 se doplňuje připomínka, která zní: "Připomínka k položkám oboru 783: Na výrobky se nevztahuje odst. 6 písm. b) až e) a odstavce 10 a 13 společných ustanovení.".

Federální ministerstvo financí vydalo podle § 6, 18 a § 19 odst. 1 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 107/1990 Sb., opatření č. j. XIII/1-25 100/92 ze dne 14. 9. 1992, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992 (reg. v částce 98/1991 Sb.). Opatření nabývá účinnosti dnem 21. září 1992. Bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji a v Cenovém věstníku. Do opatření lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvu financí České republiky, ministerstvu financí Slovenské republiky a na všech finančních a daňových ředitelstvích a úřadech.

Přesunout nahoru