Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 515/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat

Částka 98/1991
Platnost od 18.12.1991
Účinnost od 18.12.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

515

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva hospodářství

ze dne 15. listopadu 1991,

kterou se doplňuje vyhláška č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat

Federální ministerstvo hospodářství v dohodě s ministerstvem zemědělství České republiky, ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské republiky, ministerstvem lesního a vodního hospodářství Slovenské republiky a federálním ministerstvem zahraničního obchodu podle § 29 odst. 1 zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, stanoví:


Čl. I

§ 1 vyhlášky č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat, se doplňuje takto:

"kmín luční Carum carvi L.
jílek mnohokvětý x Lolium multiflorum Lam. x
kostřava lučníFestuca pratensis Huds.
kostřava rákosovitá Festuca arundinacea Schreb.
náprstník vlnatý Digitalis lanata Ehrh.
ostropestřec mariánskýSilybum marianum (L.) Gartn.
broskvomandloňPersica vulgaris Mill. var. amygdaloides
dřín obecný Cornus mas L.
pelargonie páskatá Pelargonium zonale hort.
čičorka pestrá Coronilla varia L.
lilek vejcoplodýSolanum melongena L.
kaštanovník jedlý Castanea sativa Mill.
višeň Cerasus vulgaris (L.) Mill.
mandloň obecná Amygdalus communis L.
myrobalán Prunus cerasifera Ehrh.
mochna Potentilla L.
waigela Weigela Thunb.
povíjník nachovýPharbitis purpurea Roth.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Přesunout nahoru