Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 508/1991 Sb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení zaväznosti Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Částka 96/1991
Platnost od 05.12.1991
Účinnost od 05.12.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

508

Ministerstvo práce a sociálních vecí Slovenskej republiky

vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní výnos z 11. 11. 1991 č. 2697/1991-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

V tomto výnose sa ustanovuje, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 28. marca 1991 medzi Federálnym odborovým zväzom chémie a príbuzných odvetví a Predstavenstvom Zväzu priemyslu Slovenskej republiky na rok 1991 a jej dodatok z 20. augusta 1991 sú záväzné aj pre zamestnávateľov MG Tatragas, spol. s r.o., Bratislava, Slovlak, š.p., Košeca a Cheminvest, š.p., Humenné, ktorí nie sú členmi organizácie zamestnávateľov, ktorá túto zmluvu a jej dodatok uzavrela.

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov. Bol zaslaný listom Federálnemu odborovému zväzu chémie a príbuzných odvetví a Predstavenstvu Zväzu priemyslu Slovenskej republiky. Možno doň nazrieť na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, Federálnom odborovom zväze chémie a príbuzných odvetví a Predstavenstve Zväzu priemyslu Slovenskej republiky.

Přesunout nahoru