Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 496/1991 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 269/1991 Zb.

Částka 95/1991
Platnost od 11.12.1991
Účinnost od 11.12.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

496

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 6. novembra 1991,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 269/1991 Zb.

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 269/1991 Zb. sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 sa suma "118 186 800 000 Kčs" nahrádza sumou "118 786 800 000 Kčs".

2. V § 1 ods. 5 sa suma "700 000 000 Kčs." nahrádza sumou "100 000 000 Kčs.".

3. V prílohe č. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. sa suma výdavkov na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo "76 625 860" nahrádza sumou "77 225 860". Suma výdavkov spolu "118 186 800" sa nahrádza sumou "118 786 800" a suma prebytku "700 000" sa nahrádza sumou "100 000".

4. V prílohe č. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. sa v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR v stĺpci 1 suma "14 238 171" nahrádza sumou "14 838 171" a v stĺpci 3 suma "12 988 914" sa nahrádza sumou "13 588 914". Suma výdavkov štátneho rozpočtu SR spolu v stĺpci 1 "112 023 900" sa nahrádza sumou "112 623 900" a v stĺpci 3 suma "89 004 248" sa nahrádza sumou "89 604 248". Suma výdavkov vrátane dotácií do rozpočtov obcí spolu v stĺpci 1 "118 186 800" sa nahrádza sumou "118 786 800" a v stĺpci 3 suma "89 004 248" sa nahrádza sumou "89 604 248".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Přesunout nahoru