Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 487/1991 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, ve znění vyhlášek ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 131/1988 Sb. a č. 61/1990 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 318/1990 Sb.

Částka 93/1991
Platnost od 29.11.1991
Účinnost od 29.11.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

487

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 31. října 1991,

kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, ve znění vyhlášek ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 131/1988 Sb. a č. 61/1990 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky. č. 318/1990 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 11 odst. 2 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, ve znění vyhlášek ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 131/1988 Sb. a č. 61/1990 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 318/1990 Sb., se mění takto:

1. § 4 odst. 4 druhá věta zní: "Občan si může v rámci vymezeného spádového území1) zvolit jiného územního obvodního lékaře.".

2. § 5 odst. 1 zní:

"(1) Pracovníci ze závodů, v nichž je zřízeno zá vodní zdravotnické zařízení, mohou postupovat podle § 4. Povinnost pracovníků podrobovat se vstupním periodickým, mimořádným a výstupním preventivním prohlídkám u závodního obvodního lékaře zůstává nedotčena.2)".

3. V § 9 odst. 4 se na konci slovo "polikliniky" nahrazuje slovy "v rámci vymezeného spádového území".

Čl. II

Zrušují se:

a) směrnice ministerstva zdravotnictví č. 20/1966 Věst. MZ pro poskytování ambulantní péče lékařem, kterého si občan zvolil (reg. v částce 29/1966 Sb.),

b) § 19 odst. 2 a 3 směrnic ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic MZ ČSR č. 17/1970 Věst. MZ ČSR (reg. v částkách 2/1968 Sb. a 20/1970 Sb.),

c) § 6 odst. 1 směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 15/1983 Věst. MZ ČSR o poskytování zdravotnických služeb a poskytování zdravotnických služeb pracujícím v závodech (reg. v částce 23/1983 Sb.).


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
MUDr. Bojar CSc v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi.

2) § 9 směrnic ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR (reg. v částkách 2/1968 Sb. a 20/1990 Sb.).

Přesunout nahoru