Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 471/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 276/1991 Sb., o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky

Částka 91/1991
Platnost od 22.11.1991
Účinnost od 22.11.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

471

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 31. října 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 276/1991 Sb., o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 123 odst. 2 písm. a) č. 1 a písm. b) č. 1 a odst. 3 zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 276/1991 Sb., o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky, se mění a doplňuje takto:

1. § 7 se doplňuje odstavci 5 a 6, které znějí:

"(5) Pracovníkovi, který v roce 1991 splnil podmínky stanovené v § 2 této vyhlášky poprvé, a v době od 2. dubna 1991 do konce roku 1991 uzavřel pracovní poměr s organizací, která provozuje činnost ve vymezené oblasti, vyplatí odměnu tato organizace do konce roku 1991. Před výplatou odměny ověří organizace u organizací, k nimž byl pracovník v pracovním poměru od 1. dubna 1991, zda mu již odměna nebyla vyplacena.

(6) Pracovníkovi, který v roce 1991 splnil podmínky stanovené v § 2 této vyhlášky poprvé, a v době od 2. dubna 1991 do konce roku 1991 uzavřel pracovní poměr s organizací, která neprovozuje činnost ve vymezené oblasti nebo doloží,25) popř. v případě důkazní nouze čestně prohlásí, že v této době neuzavřel pracovní poměr, poskytne odměnu organizace, k níž byl v pracovním poměru ke dni 1. dubna 1991, poslední pracovní den v roce 1991.".

2. V příloze č. 1 v části severní Čechy odstavec druhý zní:

"Okres Litoměřice:

obce: Bechlín, Bohušovice n. O., Brňany, Čížkovice, Dlažkovice, Dobříň, Hlinná, Hoštka, Hrobce, Chodouny, Chodovlice, Chotiměř, Jenčice, Keblice, Křešice, Kyškovice, Lhotka n. L., Libochovany, Libotenice, Litoměřice, Lovosice, Lukavec, Malé Žernoseky, Malíč, Michalovice, Mlékojedy, Oleško, Pišťany, Podsedice, Prackovice n. L., Račice, Roudnice n. L., Siřejovice, Sulejovice, Štětí, Terezín, Travčice, Trnovany, Třebenice, Úpohlavy, Vědomice, Velemín, Velké Žernoseky, Vchýnice, Vlastislav, Vrbice, Vrbičany, Záluží, Žalhostice, Židovice, Žitenice.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Horálek CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

25) Např. předložením potvrzení úřadu práce o tom, že je uchazečem o zaměstnání, dokladem o přiznání nebo poskytování starobního nebo invalidního důchodu.

Přesunout nahoru