Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 466/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice

Částka 90/1991
Platnost od 29.11.1991
Účinnost od 16.09.1991
Zrušeno k 01.11.2002 (140/2002 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

466

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 30. srpna a 16. září 1991 byla v Praze sjednána Změna Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice, podepsaného v Praze dne 8. července 1971. Změna Ujednání vstoupila v platnost dnem 16. září 1991.

České znění československé nóty a překlad polské nóty se vyhlašují současně.

Federální ministerstvo zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky projevuje úctu velvyslanectví Polské republiky a s odvoláním na usnesení vlády České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 25. 7. 1991, jakož i předcházející nótu ze dne 9. 8. 1991 č. j. 315.729/91-KO/1 má čest navrhnout změnu Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice, podepsaného v Praze dne 8. 7. 1971, tohoto znění:

"V Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice, podepsaném v Praze dne 8. 7. 1971, se doplňuje nový článek:

Článek 3a

(1) Z důvodů společenských, náboženských, kulturních a jiných obdobných akcí organizovaných v příhraničních obcích obou států lze povolit překračování společných státních hranic mimo otevřené hraniční přechody.

(2) Organizátoři těchto výše uvedených akcí požádají o povolení nejméně 30 dnů před uskutečněním akce příslušný vnitrostátní orgán svého státu.

(3) Přechod v chráněných krajinných oblastech a v oblastech nebezpečných nebo ohrožujících zdraví či život účastníků nebude povolován.

(4) Ustanovení tohoto článku se nedotýkají zásad tohoto Ujednání o výkonu pasové a celní kontroly."

V případě, že vláda Polské republiky bude souhlasit s výše uvedenými ustanoveními, vláda České a Slovenské Federativní Republiky navrhuje, aby tato nóta a nóta velvyslanectví Polské republiky potvrzující tento souhlas tvořily Ujednání mezi vládami obou států, které vstoupí v platnost dnem 1. 9. 1991.

Federální ministerstvo zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky používá této příležitosti, aby znovu ujistilo velvyslanectví Polské republiky svou hlubokou úctou.

V Praze dne 30. srpna 1991

Zdeněk Matějka v. r.

Velvyslanectví Polské republiky

Praha

Velvyslanectví Polské republiky v Praze projevuje úctu federálnímu ministerstvu zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky a má čest potvrdit příjem nóty č. 316.001/91-KO/1 ze dne 30. srpna 1991 následujícího obsahu:

Federální ministerstvo zahraničních věcí v Praze projevuje úctu velvyslanectví Polské republiky v Praze a s odvoláním na usnesení vlády České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 25. 7. 1991, jakož i na předcházející nótu ze dne 9. 8. 1991 č. j. 315.729/91-KO/1 má čest navrhnout změnu Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice, podepsaného v Praze dne 8. 7. 1971, v následujícím znění:

"Ujednání se doplňuje o nový článek:

Článek 3a

(1) Z důvodů společenských, náboženských, kulturních a jiných obdobných akcí organizovaných v příhraničních obcích obou států lze povolit překračování společných státních hranic mimo otevřené hraniční přechody.

(2) Organizátoři těchto výše uvedených akcí požádají o povolení nejméně 30 dnů před uskutečněním akce příslušný vnitrostátní orgán svého státu.

(3) Přechod v chráněných krajinných oblastech a v oblastech nebezpečných nebo ohrožujících zdraví či život účastníků nebude povolován.

(4) Ustanovení tohoto článku se nedotýkají zásad tohoto Ujednání o výkonu pasové a celní kontroly:

"Velvyslanectví Polské republiky má čest sdělit, že souhlasí s výše uvedeným a přijímá návrh federálního ministerstva zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky, aby výše uvedená nóta a tato odpověď tvořily Ujednání mezi vládami obou států, které vstoupí v platnost dnešním dnem.

Velvyslanectví Polské republiky používá této příležitosti, aby federální ministerstvo zahraničních věcí ujistilo svou hlubokou úctou.

V Praze dne 16. září 1991

Jacek Baluch v. r.

Federální ministerstvo zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky

Praha

Přesunout nahoru