Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 466/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice

Částka 90/1991
Platnost od 29.11.1991
Účinnost od 16.09.1991
Zrušeno k 01.11.2002 (140/2002 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

466

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 30. srpna a 16. září 1991 byla v Praze sjednána Změna Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice, podepsaného v Praze dne 8. července 1971. Změna Ujednání vstoupila v platnost dnem 16. září 1991.

České znění československé nóty a překlad polské nóty se vyhlašují současně.

Federální ministerstvo zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky projevuje úctu velvyslanectví Polské republiky a s odvoláním na usnesení vlády České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 25. 7. 1991, jakož i předcházející nótu ze dne 9. 8. 1991 č. j. 315.729/91-KO/1 má čest navrhnout změnu Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice, podepsaného v Praze dne 8. 7. 1971, tohoto znění:

"V Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice, podepsaném v Praze dne 8. 7. 1971, se doplňuje nový článek:

Článek 3a

(1) Z důvodů společenských, náboženských, kulturních a jiných obdobných akcí organizovaných v příhraničních obcích obou států lze povolit překračování společných státních hranic mimo otevřené hraniční přechody.

(2) Organizátoři těchto výše uvedených akcí požádají o povolení nejméně 30 dnů před uskutečněním akce příslušný vnitrostátní orgán svého státu.

(3) Přechod v chráněných krajinných oblastech a v oblastech nebezpečných nebo ohrožujících zdraví či život účastníků nebude povolován.

(4) Ustanovení tohoto článku se nedotýkají zásad tohoto Ujednání o výkonu pasové a celní kontroly."

V případě, že vláda Polské republiky bude souhlasit s výše uvedenými ustanoveními, vláda České a Slovenské Federativní Republiky navrhuje, aby tato nóta a nóta velvyslanectví Polské republiky potvrzující tento souhlas tvořily Ujednání mezi vládami obou států, které vstoupí v platnost dnem 1. 9. 1991.

Federální ministerstvo zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky používá této příležitosti, aby znovu ujistilo velvyslanectví Polské republiky svou hlubokou úctou.

V Praze dne 30. srpna 1991

Zdeněk Matějka v. r.

Velvyslanectví Polské republiky

Praha

Velvyslanectví Polské republiky v Praze projevuje úctu federálnímu ministerstvu zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky a má čest potvrdit příjem nóty č. 316.001/91-KO/1 ze dne 30. srpna 1991 následujícího obsahu:

Federální ministerstvo zahraničních věcí v Praze projevuje úctu velvyslanectví Polské republiky v Praze a s odvoláním na usnesení vlády České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 25. 7. 1991, jakož i na předcházející nótu ze dne 9. 8. 1991 č. j. 315.729/91-KO/1 má čest navrhnout změnu Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice, podepsaného v Praze dne 8. 7. 1971, v následujícím znění:

"Ujednání se doplňuje o nový článek:

Článek 3a

(1) Z důvodů společenských, náboženských, kulturních a jiných obdobných akcí organizovaných v příhraničních obcích obou států lze povolit překračování společných státních hranic mimo otevřené hraniční přechody.

(2) Organizátoři těchto výše uvedených akcí požádají o povolení nejméně 30 dnů před uskutečněním akce příslušný vnitrostátní orgán svého státu.

(3) Přechod v chráněných krajinných oblastech a v oblastech nebezpečných nebo ohrožujících zdraví či život účastníků nebude povolován.

(4) Ustanovení tohoto článku se nedotýkají zásad tohoto Ujednání o výkonu pasové a celní kontroly:

"Velvyslanectví Polské republiky má čest sdělit, že souhlasí s výše uvedeným a přijímá návrh federálního ministerstva zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky, aby výše uvedená nóta a tato odpověď tvořily Ujednání mezi vládami obou států, které vstoupí v platnost dnešním dnem.

Velvyslanectví Polské republiky používá této příležitosti, aby federální ministerstvo zahraničních věcí ujistilo svou hlubokou úctou.

V Praze dne 16. září 1991

Jacek Baluch v. r.

Federální ministerstvo zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky

Praha

Přesunout nahoru