Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 457/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb., vyhlášky č. 346/1991 Sb. a vyhlášky č. 375/1991 Sb.

Částka 88/1991
Platnost od 08.11.1991
Účinnost od 08.11.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

457

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 31. října 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb., vyhlášky č. 346/1991 Sb. a vyhlášky č. 375/1991 Sb.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb., vyhlášky č. 346/1991 Sb. a vyhlášky č. 375/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

Příloha 1 k vyhlášce č. 266/1990 Sb., ve znění vy hlášky č. 8/1991 Sb., vyhlášky č. 346/1991 Sb. a vyhlášky č. 375/1991 Sb., se za poslední položkou doplňuje tímto textem:

„1701Řepný a třtinový cukr40 tis. tun.“

Čl. II

Ustanovení § 1 se nevztahuje na zboží uvedené v čl. I této vyhlášky, pokud překročí státní hranici České a Slovenské Federativní Republiky nejpozději dne 18. listopadu 1991 a je předmětem smlouvy mezi československou osobou a zahraničním dodavatelem, uzavřené nejpozději dne 7. listopadu 1991 a československá osoba nejpozději dne 24. listopadu 1991 doručí federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu písemné oznámení o množství dováženého zboží a jeho druhu, včetně čísla celního sazebníku. Splnění této povinnosti je povinna celnici prokázat písemným potvrzením federálního ministerstva zahraničního obchodu; bez tohoto průkazu celnice zboží nepropustí do volného oběhu.1)


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. listopadu 1991.


Ministr:
Ing. Bakšay v. r.

Přesunout nahoru