Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 449/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Bolivijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů

Částka 85/1991
Platnost od 14.11.1991
Účinnost od 18.09.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

449

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. září 1991 bylo v Praze sjednáno výměnou nót Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Bolivijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů. Ujednání vstoupilo v platnost dnem 18. září 1991.

České znění československé nóty a překlad bolivijské nóty se vyhlašují současně.

V Praze dne 3. září 1991

Excelence,

Za účelem posílení srdečných přátelských vztahů, které existují mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bolivijskou republikou, mám tu čest navrhnout Vaší Excelenci jménem své vlády uzavření Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů následujícího znění:

Článek 1

1. Českoslovenští občané, držitelé platného diplomatického nebo služebního pasu, mohou cestovat do Bolivijské republiky a pobývat v ní tři měsíce bez víza.

2. Bolivijští občané, držitelé platného diplomatického, služebního a úředního pasu, mohou cestovat do České a Slovenské Federativní Republiky a pobývat v ní tři měsíce bez víza.

Článek 2

1. Českoslovenští občané, členové diplomatického, administrativního a technického nebo služebního personálu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu na území Bolivijské republiky, oficiální zástupci v mezinárodních vládních organizacích mající sídlo na území Bolivijské republiky nebo úředníci takovéto mezinárodní organizace, jakož i členové československých delegací vysílaní k mezinárodním jednáním na území Bolivijské republiky, pokud jsou držiteli platného diplomatického nebo služebního pasu, mohou pobývat na území Bolivijské republiky po dobu svého přidělení bez víz. Stejná úprava platí pro rodinné příslušníky uvedených československých občanů, pokud jsou držiteli platného diplomatického a služebního pasu.

2. Bolivijští občané, členové diplomatického, administrativního a technického nebo služebního personálu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu na území České a Slovenské Federativní Republiky, oficiální zástupci v mezinárodních vládních organizacích mající sídlo na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo úředníci takovéto mezinárodní organizace, jakož i členové bolivijských delegací vysílaní k mezinárodním jednáním na území České a Slovenské Federativní Republiky, pokud jsou držiteli platného diplomatického, služebního a úředního pasu, mohou pobývat na území České a Slovenské Federativní Republiky po dobu svého přidělení bez víz. Stejná úprava platí pro rodinné příslušníky uvedených bolivijských občanů, pokud jsou držiteli platného diplomatického, služebního a úředního pasu.

Článek 3

Osoby uvedené v článku 1 a 2 mohou překračovat státní hranice na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

Článek 4

Tímto Ujednáním není dotřeno právo příslušných úřadů smluvních států odepřít vstup nebo pobyt osobám, jejichž přítomnost na území druhého smluvního státu je nežádoucí.

Článek 5

Každý smuvní stát může z důvodu veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví zcela nebo z části přerušit provádění tohoto Ujednání. Přerušení a jeho ukončení bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhému smluvnímu státu.

Článek 6

Smluvní státy si budou diplomatickou cestou předávat vzory nových nebo pozměněných diplomatických, služebních a úředních pasů, včetně údajů o jejich použitelnosti, a to minimálně třicet dnů před jejich zavedením do praxe.

Článek 7

Toto Ujednání se sjednává na neurčitou dobu. Každý smluvní stát je může vypovědět při dodržení lhůty tří měsíců. Vypovězení bude druhému smluvnímu státu oznámeno diplomatickou cestou.

Jestliže návrh obsaženy v této nótě je přijatelný pro vládu Bolivijské republiky, tato nóta a nóta vyjadřující souhlas Vaší Excelence budou tvořit Ujednaní mezi oběma vládami o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů, které vstoupí v platnost patnáctý den po výměně nót.

Využívám této příležitosti, abych Vaši Excelenci ujistil svou nejhlubší úctou.

Martin Palouš v. r.

Jeho Excelence
Fernando Messmer Trigo
náměstek ministra zahraničních věcí
Bolivijské republiky

V Praze dne 3. září 1991

Excelence:

Mám čest potvrdit příjem Vaší noty ze dne 3. září 1991 týkající se Ujednaní o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů následujícího znění:

„Excelence,

Za účelem posílení srdečných přátelských vztahů, které existují mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bolivijskou republikou, mám tu čest navrhnout Vaší Excelenci jménem své vlády uzavření Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů následujícího znění:

Článek 1

1. Českoslovenští občané, držitelé platného diplomatického nebo služebního pasu, mohou cestovat do Bolivijské republiky a pobývat v ní tři měsíce bez víza.

2. Bolivijští občané, držitele platného diplomatického, služebního a úředního pasu, mohou cestovat do České a Slovenské Federativní Republiky a pobývat v ní tři měsíce bez víza.

Článek 2

1. Českoslovenští občané, členové diplomatického, administrativního a technického nebo služebního personálu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu na území Bolivijské republiky, oficiální zástupci v mezinárodních vládních organizacích mající sídlo na území Bolivijské republiky nebo úředníci takovéto mezinárodní organizace, jakož i členové československých delegací vysílaní k mezinárodním jednáním na území Bolivijské republiky, pokud jsou držiteli platného diplomatického nebo služebního pasu, mohou pobývat na území Bolivijské republiky po dobu svého přidělení bez víz. Stejná úprava platí pro rodinné příslušníky uvedených československých občanů, pokud jsou držiteli platného diplomatického a služebního pasu.

2. Bolivijští občané, členové diplomatického, administrativního a technického nebo služebního personálu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu na území České a Slovenské Federativní Republiky, oficiální zástupci v mezinárodních vládních organizacích mající sídlo na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo úředníci takovéto mezinárodní organizace, jakož i členové bolivijských delegací vysílaní k mezinárodním jednáním na území České a Slovenské Federativní Republiky, pokud jsou držiteli platného diplomatického, služebního a úředního pasu, mohou pobývat na území České a Slovenské Federativní Republiky po dobu svého přidělení bez víz. Stejná úprava platí pro rodinné příslušníky uvedených bolivijských občanů, pokud jsou držiteli platného diplomatického, služebního a úředního pasu.

Článek 3

Osoby uvedené v článku 1 a 2 mohou překračovat státní hranice na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

Článek 4

Tímto Ujednáním není dotčeno právo příslušných úřadů smluvních států odepřít vstup nebo pobyt osobám, jejichž přítomnost na území druhého smluvního státu je nežádoucí.

Článek 5

Každý smluvní stát může z důvodu veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví zcela nebo z části přerušit provádění tohoto Ujednaní. Přerušení a jeho ukončení bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhému smluvnímu státu.

Článek 6

Smluvní státy si budou diplomatickou cestou předávat vzory nových nebo pozměněných diplomatických, služebních a úředních pasů, včetně údajů o jejich použitelnosti, a to minimálně třicet dnů před jejich zavedením do praxe.

Článek 7

Toto Ujednání se sjednává na neurčitou dobu. Každý smluvní stát je může vypovědět při dodržení lhůty tří měsíců. Vypovězení bude druhému smluvnímu státu oznámeno diplomatickou cestou.

Jestliže návrh obsažen v této nótě je přijatelný pro vládu Bolivijské republiky, tato nóta a nóta vyjadřující souhlas Vaší Excelence budou tvořit Ujednání mezi oběma vládami o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů, které vstoupí v platnost patnáctý den po výměně not.

Využívám této příležitosti, abych Vaši Excelenci ujistil svou nejhlubší úctou."

Mam čest oznámit, že vláda Bolivijské republiky souhlasí s návrhem obsaženým v nótě Vaší Excelence a tato odpověď je částí Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi našimi vládami.

Využívám této příležitosti, abych Vaši Excelenci ujistil svou nejhlubší úctou.

Fernando Messmer Trigo v. r.

Jeho Excelence
Martin Palouš
náměstek ministra zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky

Praha

Přesunout nahoru