Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 44/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradach advokátov za poskytovanie právnej pomoci

Částka 9/1991
Platnost od 01.02.1991
Účinnost od 01.02.1991
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

44

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 10. januára 1991,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 51 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci sa dopĺňa takto:

§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

"(3) Za prevzatie obhajoby a za každý ďalší úkon právnej pomoci vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí, patrí odmena vo výške 100 Kčs; k sadzbám tarifnej odmeny podľa odseku 1 sa neprihliada.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:
Doc. JUDr. Košta CSc. v. r.

Přesunout nahoru