Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 428/1991 Sb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury

Částka 81/1991
Platnost od 01.11.1991
Účinnost od 01.11.1991
Zrušeno k 12.06.1992 (254/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

428

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

vydalo podle § 123 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) č. 1 a odst. 3 zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb., výnos ze dne 2. října 1991 č. j. 324-7424/10 000 o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1991 a stanoví sazby základních platů v platových skupinách a platových stupních, podmínky pro přiznávání příplatků a jejich výši a platy právních čekatelů. Současně stanoví pravidla pro zápočet doby praxe rozhodné pro zařazení do příslušného platového stupně.

Tímto výnosem se zrušuje výnos ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 2. července 1990 č. j. 1254/2/90, kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele krajské a okresní prokuratury a právní čekatele prokuratury v České republice, č. 291/1990 Sb. a výnos ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991 č. j. 324-7424/2, kterým se stanoví platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury České republiky, č. 190/1991 Sb.

Do výnosu je možno nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky a na Generální prokuratuře České republiky.

Přesunout nahoru