Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 425/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr

Částka 81/1991
Platnost od 01.11.1991
Účinnost od 01.11.1991
Zrušeno k 01.06.1994 (74/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

425

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 4. října 1991

o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 239b zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška upravuje odměňování pracovníků, kteří provádějí práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr1) (dále jen "dohoda") pro organizace,2) které mají sídlo na území České republiky.

§ 2

(1) Výši odměny a podmínky pro její poskytování v závislosti na druhu a způsobu vykonávané práce nebo činnosti sjedná organizace s pracovníkem v dohodě.

(2) Při sjednávání výše odměny je organizace povinna dbát pravidel slušnosti a občanského soužití.3)

§ 3

Pokud je obsahem dohody i ujednání o výši a podmínkách poskytování náhrad výdajů spojených s výkonem práce, které se řídí zvláštními předpisy,4) sjednává se vždy odděleně od ujednání o odměně za vykonanou práci.


§ 4

Zrušují se:

1. vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 118/1981 Sb., o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr,

2. směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 8444/73-V/2 pro sjednávání dohod a odměňování náborového prodeje vstupenek na kulturní pořady (reg. v částce 25/1973 Sb.), ve znění směrnice č. j. 3999/75-Va/4 (reg. v částce 11/1975 Sb.),

3. výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 15500/78-Va/3 o odměňování kresličských a notografických prací na kovolistech, opisů a rozpisů hudebních materiálů konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 22/1978 Sb.),

4. výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 11333/81-V/3 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 23/1981 Sb.), ve znění výnosu č. j. 5400/82-V/3 (reg. v částce 12/1982 Sb.) a výnosu č. j. 15625/84-V/3 (reg. v částce 8/1985 Sb.),

5. výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 1/1981 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 20/1981 Sb.), ve znění výnosu č. 2/1982 a výnosu č. 1/1988 (reg. v částce 7/1988 Sb.),

6. výnos ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. K 515/1981 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 32/1981 Sb.),

7. výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 1/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 16/1981 Sb.),

8. opatření předsedy Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 16/1981 Sb.),

9. výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 4/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 23/1981 Sb.),

10. výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 4/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 18/1981 Sb.),

11. výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 6/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 11/1982 Sb.),

12. výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. j. 242-1112 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 33/1981 Sb.),

13. výnos ministerstva financí České socialistické republiky č. j. 241/15919/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 23/1981 Sb.),

14. výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/4-770/8627/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 24/1981 Sb.),

15. nařízení ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 12/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 29/1981 Sb.),

16. rozkaz ministra vnitra Československé socialistické republiky č. 23/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 27/1981 Sb.),

17. výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 710/81-14 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 18/1981 Sb.),

18. výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 9/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v organizacích státního obchodu (reg. v částce 18/1981 Sb.),

19. výnos Českého statistického úřadu č. 1723/81-04 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 28/1981 Sb.),

20. výnos Českého báňského úřadu č. 8/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 28/1981 Sb.),

21. výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 5031/1981-22 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 34/1981 Sb.),

22. výnos Českého úřadu bezpečnosti práce č. 8/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 14/1982 Sb.),

23. příkaz generálního prokurátora České socialistické republiky č. 3/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 24/1981 Sb.),

24. výnos Úřadu pro normalizaci a měření č. 901/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 34/1981 Sb.),

25. směrnice Ústřední rady družstev č. j. 23-892/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 20/1981 Sb.),

26. směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 14/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v organizacích spotřebního družstevnictví (reg. v částce 20/1981 Sb.),

27. výnos ministerstva výstavby a techniky České socialistické republiky č. 9/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 25/1981 Sb.),

28. výnos České komise pro atomovou energii č. 7/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 20/1981 Sb.),

29. směrnice Kanceláře Federálního shromáždění Československé socialistické republiky č. j. 785/1981-51/213-389 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 18/1981 Sb.),

30. směrnice Československé akademie věd č. j. 61197-E0/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 34/1981 Sb.),

31. výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 20/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 34/1981 Sb.),

32. směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 8/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 34/1981 Sb.),

33. výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 3/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 17/1981 Sb.),

34. výnos federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 9/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 18/1981 Sb.),

35. výnos federálního ministerstva dopravy č. 15-16/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 27/1981 Sb.),

36. výnos federálního ministerstva národní obrany č. j. 682-81/5-1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 27/1981 Sb.),

37. výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 3/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 18/1981 Sb.),

38. výnos Správy federálních hmotných rezerv č. j. SP-140/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 20/1981 Sb.),

39. výnos Federálního statistického úřadu č. j. 1242/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 18/1981 Sb.),

40. směrnice předsedy Státní banky československé č. R-28/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 18/1981 Sb.),

41. výnos federálního ministerstva financí č. j. XI/1-9518/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 17/1981 Sb.),

42. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. F 12-155/1981-1426 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 17/1981 Sb.),

43. výnos federálního ministerstva spojů č. j. 4717/1981-53 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 14/1982 Sb.),

44. výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu č. 32/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 13/1981 Sb.), ve znění výnosu ze dne 12. června 1982 (reg. v částce 25/1982 Sb.),

45. výnos Úřadu pro normalizaci a měření č. 901/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 34/1981 Sb.),

46. výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 11/1982 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 18/1982 Sb.),

47. výnos Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 28/1982 Sb.),

48. výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 50/1982 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 18/1982 Sb.),

49. výnos Československé televize č. 2/1982 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 10/1982 Sb.),

50. výnos federálního ministerstva národní obrany č. j. 6180-FS/5-1982 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 20/1982 Sb.),

51. směrnice Svazu pro spolupráci s armádou č. j. 9933/ II-1983 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 6/1984 Sb.),

52. výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 56/1983 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 14/1984 Sb.),

53. výnos Československé akademie věd č. 7/1985 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 19/1985 Sb.),

54. výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 32400/85-42 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 33/1985 Sb.), ve znění výnosu č. j. 26084/86-42 (reg. v částce 24/1986 Sb.),

55. výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 1713 OEN 88 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. v částce 35/1988 Sb.).

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Horálek CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 232 až 239a zákoníku práce.

2) § 8 a § 269 odst. 2 zákoníku práce.

3) Čl. III základních zásad zákoníku práce.

4) Např. vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru