Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 379/1991 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě

Částka 72/1991
Platnost od 23.09.1991
Účinnost od 23.09.1991
Zrušeno k 11.02.2003 (38/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

379

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 30. srpna 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s příslušnými ústředními orgány:


Čl. I

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě, se mění a doplňuje takto:

§ 1 odst. 1 zní:

"(1) Vyhláška stanoví povinnosti právnických a fyzických osob (dále jen "organizace")4) a jejich pracovníků při provozu, údržbě a opravách plavidel, při nakládce, vykládce a při jiných pracích souvisejících s jejich provozem.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Ing. Gerner v. r.

Poznámky pod čarou

4) Např. § 3 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb., zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku.

Přesunout nahoru