Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 376/1991 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o závaznosti Doplňku k Československému lékopisu - čtvrtému vydání v České republice

Částka 72/1991
Platnost od 23.09.1991
Účinnost od 01.12.1991
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

376

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 29. srpna 1991

o závaznosti Doplňku k Československému lékopisu - čtvrtému vydání v České republice

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


§ 1

Tato vyhláška stanoví pro území České republiky závaznost Doplňku k Československému lékopisu - čtvrtému vydání (dále jen "Doplněk").1)

§ 2

Doplněk tvoří nedílnou součást Československého lékopisu - čtvrtého vydání.2)

§ 3

Doplněk je uložen na Magistrátním úřadu hlavního města Prahy, na okresních úřadech, na městských úřadech a v organizacích, pro které je Československý lékopis - čtvrté vydání závazný.3)


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1991.


Ministr:
MUDr. Bojar CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Doplněk společně vydávají ministerstvo zdravotnictví České republiky a ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky v Avicenu, zdravotnickém nakladatelství.

2) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 10/1987 Sb., o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 62/1990 Sb., o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice.

3) § 2 odst. 1 vyhlášky č. 10/1987 Sb.

Přesunout nahoru