Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 370/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů

Částka 71/1991
Platnost od 20.09.1991
Účinnost od 15.08.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

370

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. července 1991 bylo v Brasílii sjednáno výměnou nót Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů. Ujednání vstoupilo v platnost dnem 15. srpna 1991.

České znění československé nóty a překlad brazilské nóty se vyhlašují současně.

V Brasilii dne 15. července 1991

Pane ministře,

veden přáním upevnit vzájemné vztahy s cílem usnadnit na základě reciprocity cestování oficiálních představitelů mezi oběma státy, jakož i výkon diplomatických a oficiálních misí občanů každé z obou zemí na území druhého státu, mám čest navrhnout jménem vlády Brazilské federativní republiky Ujednání o zrušení vízové povinnosti týkající se diplomatických a služebních pasů následujícího znění:

1. Brazilští a českoslovenští občané, držitelé platného diplomatického nebo služebního pasu, cestující na přechodnou dobu, jsou osvobozeni od vízové povinnosti pro vstup na území druhé strany na dobu až devadesát dní.

2. Časové omezení obsazené v článku 1 se nevztahuje na brazilské a československé občany služebně přidělené k příslušným diplomatickým misím a konzulárním zastoupením jedné ze stran na území druhé strany, jakož i na rodinné příslušníky (manželka a nezletilé děti), držitele platného diplomatického nebo služebního pasu, kteří budou osvobozeni od vízové povinnosti pro opakované vstupy a výjezdy na dobu trvání mise pracovníka.

3. Zrušení vízové povinnosti v rámci tohoto Ujednání nezbavuje držitele diplomatických a služebních brazilských a československých pasů povinnosti dodržovat platné zákony a předpisy pro vstup, pobyt a výjezd cizinců v příslušných zemích.

4. Každá strana může z důvodu veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví přerušit zcela nebo zčásti provádění tohoto Ujednání. Přerušení a jeho trvaní bude okamžitě sděleno druhé straně diplomatickou cestou.

5. V případě změny vzorů diplomatických a služebních pasů se strany zavazují poskytnout diplomatickou cestou jejich nové vzory, jakož i technické informace a údaje o vstupu v platnost, nejméně třicet dnů předem.

6. Toto Ujednání může byt vypovězeno kteroukoliv stranou diplomatickou nótou druhé straně. Výpověď vstoupí v platnost devadesát dnů po obdržení nóty diplomatickou cestou.

7. V případě, že vláda České a Slovenské Federativní Republiky bude souhlasit s uvedeným návrhem, tato nóta a odpověď Vaší Excelence vyjadřující souhlas bude tvořit Ujednání mezi oběma našimi státy a vstoupí v platnost 15. srpna 1991.

Využívám této příležitosti, abych ujistil Vaší Excelenci svou nejhlubší úctou.

Francisco Rezek v. r.
ministr zahraničních věcí
Brazilské federativní republiky

Jeho Excelence
Jiří Dienstbier
ministr zahraničních věcí
České a Slovenské Federativní Republiky

V Brasílii dne 15. července 1991

Pane ministře,

mám čest potvrdit příjem Vaší nóty ze dne 15. července 1991, ve které jste mně z pověření své vlády navrhl uzavření Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zrušení vízové povinnosti týkající se diplomatických a služebních pasů, tohoto znění:

„Pane ministře,

veden přáním upevnit vzájemné vztahy s cílem usnadnit na základě reciprocity cestování oficiálních představitelů mezi oběma státy, jakož i výkon diplomatických a oficiálních misí občanů každé z obou zemí na území druhého státu, mám čest navrhnout jménem vlády Brazilské federativní republiky Ujednání o zrušení vízové povinnosti týkající se diplomatických a služebních pasů následujícího znění:

1. Brazilští a českoslovenští občané, držitelé platného diplomatického nebo služebního pasu, cestující na přechodnou dobu, jsou osvobozeni od vízové povinnosti pro vstup na území druhé strany na dobu až devadesát dní.

2. Časové omezení obsazené v článku 1 se nevztahuje na brazilské a československé občany služebně přidělené k příslušným diplomatickým misím a konzulárním zastoupením jedné ze stran na území druhé strany, jakož i na rodinné příslušníky (manželka a nezletilé děti), držitele platného diplomatického nebo služebního pasu, kteří budou osvobozeni od vízové povinnosti pro opakované vstupy a výjezdy na dobu trvání mise pracovníka.

3. Zrušení vízové povinnosti v rámci tohoto Ujednání nezbavuje držitele diplomatických a služebních brazilských a československých pasů povinnosti dodržovat platné zákony a předpisy pro vstup, pobyt a výjezd cizinců v příslušných zemích.

4. Každá strana může z důvodu veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví přerušit zcela nebo zčásti provádění tohoto Ujednaní. Přerušení a jeho trvání bude okamžitě sděleno druhé straně diplomatickou cestou.

5. V případe změny vzorů diplomatických a služebních pasů se strany zavazují poskytnout diplomatickou cestou jejich nové vzory, jakož i technické informace a údaje o vstupu v platnosti, nejméně třicet dnů předem.

6. Toto Ujednání může byt vypovězeno kteroukoliv stranou diplomatickou nótou druhé straně. Výpověď vstoupí v platnost devadesát dnů po obdržení nóty diplomatickou cestou.

7. V případě, že vláda České a Slovenské Federativní Republiky bude souhlasit s uvedeným návrhem, tato nóta a odpověď Vaší Excelence vyjadřující souhlas, bude tvořit Ujednaní mezi oběma našimi státy a vstoupí v platnost 15. srpna 1991.

Využívám této příležitosti, abych ujistil Vaší Excelenci svou nejhlubší úctou.".

Mám čest Vám sdělit, že vláda České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s návrhy obsaženými v nótě Vaší Excelence. V souladu s tím nóta Vaší Excelence a tato odpověď tvoří Ujednaní mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Brazilské federativní republiky v této věci.

Využívám této příležitosti, abych Vám, Excelence, opětovně vyjádřil projevy své nejhlubší úcty.

Jiří Dienstbier v. r.
ministr zahraničních věcí
České a Slovenské Federativní Republiky

Jeho Excelence
Francisco Rezek
ministr zahraničních věcí
Brazilské federativní republiky

Přesunout nahoru