Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 369/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů

Částka 71/1991
Platnost od 20.09.1991
Účinnost od 24.05.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

369

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. dubna 1991 bylo v Praze sjednáno výměnou nót Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů. Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 dnem 24. května 1991.

České znění československé nóty a překlad mexické nóty se vyhlašují současně.

V Praze dne 24. dubna 1991

Vážený pane ministře,

za účelem posílení srdečných přátelských vztahů, které existují mezi Spojenými státy mexickými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou, mám tu čest navrhnout Vaší Excelenci jménem své vlády uzavření Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů následujícího znění:

Článek 1

Mexičtí a českoslovenští občané, držitele diplomatického nebo služebního pasu vydaného příslušnými úřady smluvního státu, mohou vstupovat na území druhého smluvního státu a pobývat v něm po dobu tří měsíců bez víza.

Článek 2

Toto Ujednání nezbavuje držitele diplomatických a služebních pasů povinnosti dodržovat migrační předpisy příslušných úřadů smluvního státu.

Článek 3

Toto Ujednání se nebude vztahovat na diplomatický, administrativní, technický či pomocný personál zastupitelského úřadu či konzulátu smluvního státu na území druhého smluvního státu.

Článek 4

Držitele diplomatických či služebních pasů, na které se vztahuje článek 1, budou moci překračovat státní hranice na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

Článek 5

Tímto Ujednáním není dotčeno právo příslušných úřadů smluvních států odepřít vstup nebo pobyt osobám, jejichž přítomnost na území druhého smluvního státu je nežádoucí.

Článek 6

Každý smluvní stát může z důvodů veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví zcela nebo zčásti přerušit provádění tohoto Ujednání. Přerušení a jeho ukončení bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhému smluvnímu státu.

Článek 7

Smluvní státy si budou diplomatickou cestou předávat vzory nových nebo pozměněných diplomatických a služebních pasů, včetně údajů o jejich použitelnosti, a to minimálně třicet dnů před jejich zavedením do praxe.

Článek 8

Toto ujednání se sjednává na dobu neurčitou. Nicméně, každý smluvní stát je může vypovědět při dodržení lhůty tří měsíců. Vypovězení bude druhému smluvními státu oznámeno diplomatickou cestou.

Pokud Vaše vláda, Vaše Excelence, přijímá návrhy obsažené v této nótě, tato nóta a odpovědna nóta vyjadřující Váš souhlas budou tvořit Ujednání mezi našimi vládami. Ujednání vstoupí v platnost třicet dnů po obdržení Vaší odpovědní nóty.

Využívám této příležitosti, abych Vaši Excelenci ujistil svou nejhlubší úctou.

Fernando Solana v. r.
ministr zahraničních věcí Spojených států mexických

Jeho Excelence
Jiří Dienstbier
ministr zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky

V Praze dne 24. dubna 1991

Excelence,

mám čest potvrdit příjem nóty Vaší Excelence ze dne 24. dubna 1991 tohoto znění:

„Vážený pane ministře,

za účelem posílení srdečných přátelských vztahů, které existují mezi Spojenými státy mexickými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou, mám tu čest navrhnout Vaší Excelenci jménem své vlády uzavření Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů následujícího znění:

Článek 1

Mexičtí a českoslovenští občané, držitelé diplomatického nebo služebního pasu vydaného příslušnými úřady smluvního státu, mohou vstupovat na území druhého smluvního státu a pobývat v něm po dobu tří měsíců bez víza.

Článek 2

Toto Ujednání nezbavuje držitele diplomatických a služebních pasů povinnosti dodržovat migrační předpisy příslušných úřadů smluvního státu.

Článek 3

Toto Ujednání se nebude vztahovat na diplomatický, administrativní, technický či pomocný personál zastupitelského úřadu či konzulátu smluvního státu na území druhého smluvního státu.

Článek 4

Držitelé diplomatických či služebních pasů, na které se vztahuje článek 1, budou moci překračovat státní hranice na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

Článek 5

Tímto Ujednáním není dotčeno právo příslušných úřadů smluvních států odepřít vstup nebo pobýt osobám, jejichž přítomnost na území druhého smluvního státu je nežádoucí.

Článek 6

Každý smluvní stát může z důvodů veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví zcela nebo zčásti přerušit provádění tohoto Ujednání. Přerušení a jeho ukončení bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhému smluvnímu státu.

Článek 7

Smluvní státy si budou diplomatickou cestou předávat vzory nových nebo pozměněných diplomatických a služebních pasů, včetně údajů o jejich použitelnosti, a to minimálně třicet dnů před jejich zavedením do praxe.

Článek 8

Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou. Nicméně, každý smluvní stát je může vypovědět při dodržení lhůty tří měsíců. Vypovězení bude druhému smluvnímu státu oznámeno diplomatickou cestou.

Pokud Vaše vláda, Vaše Excelence, přijímá návrhy obsažené v teto nótě, tato nóta a odpovědní nóta vyjadřující Váš souhlas budou tvořit Ujednání mezi našimi vládami. Ujednání vstoupí v platnost třicet dnů po obdržení Vaší odpovědní nóty.

Využívám této příležitosti, abych Vaši Excelenci ujistil svou nejhlubší úctou.".

Mám čest Vám sdělit, že vláda České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s návrhy obsaženými v nótě Vaší Excelence. V souladu s tím nóta Vaší Excelence a tato odpověď tvoří Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických v této věci.

Využívám této příležitosti, abych Vám, Excelence, opětovně vyjádřil projevy své nejhlubší úcty.

Jiří Dienstbier v. r.
ministr zahraničních věcí
České a Slovenské Federativní Republiky

Jeho Excelence Fernando Solana
Ministr zahraničních věcí
Spojených států mexických

Přesunout nahoru