Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 359/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb.

Částka 70/1991
Platnost od 13.09.1991
Účinnost od 13.09.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

359

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 16. srpna 1991,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 písm. a) zákoníku práce (úplné znění č. 167/1991 Sb.):


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., se mění takto:

1. § 6 odst. 1 zní:

"(1) Rozpočtová organizace překročí stanovený směrný růst mezd nebo limit, jestliže mzdy, náhrady mzdy, ostatní odměny za práci a obdobná plnění4) zúčtované za hodnocené období k výplatě a částky refundované za hodnocené období k úhradě těchto plnění jiným organizacím (dále jen "skutečný objem mzdových prostředků") snížené o mzdy, náhrady mzdy, ostatní odměny za práci a obdobná plnění, zúčtované za hodnocené období k výplatě z prostředků získaných další hospodářskou, obchodní a obdobnou činností,5) jsou vyšší než přípustný objem mzdových prostředků. Rozdíl je překročením mzdových prostředků (dále jen "překročení").".

2. § 7 odst. 2 zní:

"(2) Fond odměn vytvořený podle odstavce 1 si rozpočtová organizace doplňuje o prostředky přijaté od jiných rozpočtových a příspěvkových organizací.".

3. § 14 zní:

"§ 14

Směrný růst mezd pro rozpočtové a příspěvkové organizace ve třetím čtvrtletí roku 1991 činí 29 %.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Miller v. r.

Přesunout nahoru