Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 349/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce

Částka 67/1991
Platnost od 27.08.1991
Účinnost od 01.09.1991
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

349

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 24. července 1991,

kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 5 odst. 5 zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti:


Čl. I

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrob nosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, se doplňuje takto:

V § 3 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Jestliže jde o nově zřízené pracovní místo pro absolventa10)

a) vysoké školy (asistentské místo) nebo

b) střední školy (praktikantské místo) nebo

c) mladistvého, který ukončil povinnou školní docházku a nepokračuje v další přípravě na povolání,11)

může činit výše úhrady nákladů podle odstavce 1 pro zaměstnavatele, kteří provozují podnikatelskou činnost,12) až dvanáctinásobek důchodu, který je jako jediný zdroj příjmu poskytován jednotlivci podle předpisů o sociálním zabezpečení13) a pro zaměstnavatele, kteří neprovozují podnikatelskou činnost, až dvanáctinásobek minimální mzdy.14)"


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1991.


Ministr:
Ing. Horálek CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

10) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

11) § 9 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti.

12) § 2 hospodářského zákoníku, ve znění zákona č. 103/1990 Sb.

13) § 2 odst. 1 zákona č. 246/1991 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 1991.

14) Nařízení vlády ČSFR č. 99/1991 Sb., o stanovení minimální mzdy.

Přesunout nahoru