Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 348/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání

Částka 67/1991
Platnost od 27.08.1991
Účinnost od 01.09.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

348

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 24. července 1991,

kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 31 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti:


Čl. I

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání, se doplňuje takto:

Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

"§ 4a

Uchazeči o zaměstnání, se kterým v jeho posledním zaměstnání byla sjednána kratší pracovní doba v důsledku dočasného snižování výroby (služeb) ve vybrané organizaci pro přechodné odbytové nebo finanční potíže způsobené neplněním mezinárodních hospodářských smluv a nepříznivými ekonocnickými dopady restrukturalizace,22) přestože tato vybraná organizace má perspektivní výrobní program, se poskytuje hmotné zabezpečení ve výši podle § 4, jako kdyby ke sjednání kratší pracovní doby nedošlo.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1991.


Ministr:
Ing. Horálek CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

22) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže.

Přesunout nahoru