Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 346/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb.

Částka 67/1991
Platnost od 27.08.1991
Účinnost od 27.08.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

346

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 19. července 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb., se mění takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

"(1) Zboží a služby (dále jen "zboží"), jejichž seznam je uveden v přílohách 1, 2 a 3, mohou československé osoby, mající oprávnění k zahraničně obchodní činnosti (dále jen "žadatel"), dovážet do České a Slovenské Federativní Republiky nebo vyvážet z České a Slovenské Federativní Republiky jen na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených v úředním povolení (dále jen "povolení").".

2. Příloha 1 k vyhlášce č. 266/1990 Sb., ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb., se doplňuje o následující položky:

číslo celního sazebníku (HS)název položkyměrná jednotka
0102903jatečný skottuna
0201, 0202hovězí masotuna
0405001máslotuna
2844109, 2844206uran přírodní a obohacenýtuna

3. Příloha 2 k vyhlášce č. 266/1990 Sb., ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb., se doplňuje o následující položky:

číslo celního sazebníku (HS)název položkyměrná jednotka
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ VČETNĚ FARMACEUTICKÝCH VÝROBKŮ
2935007ftalazolkg
2935007sulfadimidinkg
2939401efedrin HCLkg
2939703xantinol nikotin.kg
2940001dextran 40tuna
2940001dextran 5tuna
2940001dextran 70tuna
3003, 3004lékybalení
BUNIČINA, PAPÍR A VÝROBKY Z NICH
4703219, 4703294,
4704215, 4704291
buničiny bělenétis. tun

4. Příloha 4 k vyhlášce č. 266/1990 Sb., ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb., se zrušuje.

Čl. II

Ustanovení § 1 se nevztahuje na zboží

a) uvedené v článku I bod 3 této vyhlášky, pokud je předmětem smlouvy mezi československou osobou a zahraničním odběratelem, uzavřené v době od 1. 6. 1991 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky; toto zboží však nesmí být vyvezeno, pokud československá osoba neoznámí 5 dnů před vývozem zboží, nejpozději však do 1 měsíce od nabytí účinnosti této vyhlášky, federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu jeho množství a druh včetně čísla celního sazebníku. Splnění této povinnosti je povinna celnici prokázat, bez tohoto průkazu celnice zboží nepropustí;

b) uvedené v článku I bod 2 této vyhlášky, pokud je předmětem smlouvy mezi československou osobou a zahraničním dodavatelem, uzavřené nejpozději do dne nabytí účinnosti této vyhlášky; toto zboží však nesmí být dovezeno, pokud československá osoba neoznámí 5 dnů před dovozem tohoto zboží, nejpozději však do 1 měsíce od nabytí účinnosti této vyhlášky, federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu jeho množství a druh včetně čísla celního sazebníku. Splnění této povinnosti je povinna celnici prokázat, bez tohoto průkazu celnice zboží nepropustí.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
v z. Ing. Brabec v. r.

I. náměstek

Přesunout nahoru