Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 345/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků

Částka 67/1991
Platnost od 27.08.1991
Účinnost od 27.08.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

345

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 31. července 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 1 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst. 2 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku, a § 32 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků, se mění a doplňuje takto:

1. § 6 se doplňuje odstavcem 9, který zní:

"(9) Organizace mohou v roce 1991 odepsat až 40 % pořizovací ceny nových strojních základních prostředků vyrobených v tuzemsku, které byly objednány, dodány a zaplaceny v době od 1. července do 31. prosince 1991. Zbytek pořizovací ceny se odpisuje ročními odpisovými sazbami.".

2. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova "12 %" nahrazují slovy "až 20 %".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
v z. prom. mat. Rudlovčák CSc. v. r.

Přesunout nahoru