Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 33/1991 Sb.Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušují některé resortní právní předpisy

Částka 7/1991
Platnost od 01.02.1991
Účinnost od 01.02.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České republiky

vydalo podle ustanovení § 5 zákona č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě (úplné znění č. 142/1988 Sb.), § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění pozdějších předpisů a § 508 občanského zákoníku výnos č. j. 70640/90 ze dne 17. prosince 1990, kterým se zrušují tyto resortní právní předpisy:

1. Směrnice ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 7/1973 Věstníku MO ČSR pro vedení účetnictví v organizacích vnitřního obchodu v souvislosti se zavedením tvorby jednotných cen ve veřejném stravování od 1 . července 1973 - (reg.) - částka 2/1974 Sb.

2. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích státního obchodu - (reg.) - částka 25/1979 Sb.

3. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 1/1980 Věstníku MO ČSR o prodeji zlatých snubních prstýnků - (reg.) - částka 8/1980 Sb.

4. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 9/1980 Věstníku MO ČSR o úpravě prodeje osobních ochranných pracovních prostředků socialistickým organizacím - (reg.) - částka 8/1980 Sb.

5. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 1/1983 Věstníku MO ČSR, kterým se vydávají pravidla pro nákup a prodej rostlinných a živočišných výrobků a lesních plodů od drobných pěstitelů, chovatelů a sběračů - (reg.) - částka 16/1983 Sb.

6. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 1/1987 Věstníku MO ČSR o poskytování odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích státního obchodu v souvislosti s návratem z vojenské základní (náhradní) služby a po uplynutí období péče o dítě - (reg.) - částka 22/1987 Sb.

7. Výnos ministerstva obchodu ČSR o poskytování náborových příspěvků pracovníkům obchodní organizace INTERPRAMEN, činných při zajišťování zásobování a poskytování stravovacích a ubytovacích služeb při výstavbě integračních akcí ve Svazu sovětských socialistických republik - (reg.) - částka 16/1987 Sb.

Výnos nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů a je publikován ve Věstníku MOCR ČR.

Výnosem se zrušují resortní právní předpisy registrované ve Sbírce zákonů, které byly přechodem na tržní hospodářství překonány.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu obchodu a cestovního ruchu České republiky.

Přesunout nahoru