Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 323/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o Cestě československo-polského přátelství a pohraničních úsecích řek Dunajce a Popradu

Částka 59/1991
Platnost od 13.08.1991
Účinnost od 27.05.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

323

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 1991 byla v Českém Těšíně sjednána výměnou nót Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o Cestě československo-polského přátelství a pohraničních úsecích řek Dunajce a Popradu. Dohoda vstoupila v platnost dnem 27. května 1991.

České znění československé nóty a překlad polské nóty se vyhlašují současně.

JUDr. Pavel Rychetský
místopředseda vlády ČSFR

V Českém Těšíne dne 19. května 1991

Vážený pane ministře,

V souvislosti s podpisem Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku uskutečněným dne 19. 5. 1991 mam čest potvrdit, že se obě strany dohodly na následujících ustanoveních:

1. Občané obou států mohou užívat společné „Cesty československo-polského přátelství" vedoucí po hřebenech Krkonoš za podmínky, že mají s sebou průkaz totožnosti.

2. „Cesty československo-polského přátelství" mohou užívat občané třetích států za podmínky, že mají s sebou cestovní doklady.

Na občany třetích států se vztahují předpisy té strany, na jejímž území se nacházejí.

3. Podrobná trasa „Cesty československo-polského-přátelství" je vyznačena na mapě, která je přílohou této nóty. Příslušné orgány obou smluvních stran vyznačí trasu této cesty v terénu.

4. Podmínky užívání „Cesty československo-polského přátelství" upřesňují ustanovení Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách, podepsané v Praze dne 2. prosince 1967.

5. Pohraniční úseky řek Dunajce a Popradu se zpřístupňují pro turistickou a sportovní plavbu za následujících podmínek:

a) plavba se může konat od rozednění do setmění;

b) vstupovat je dovoleno občanům jednoho státu na břeh řeky, který patří druhému státu, pouze na místech, která budou stanovena po společné dohodě orgány ochrany hranic obou států, a na jiných místech jen v případech ohrození bezpečnosti plavby;

c) osoby, které uskutečňují plavbu, jsou povinny mít u sebe průkazy totožnosti.

Navrhuji, aby tato nóta a nóta Vaší Excelence potvrzující souhlas s výše uvedeným tvořily Dohodu mezi oběma vládami, která vstoupí v platnost dnem doručení pozdější nóty.

Využívám této příležitosti, abych znovu vyjádřil Vaší Excelenci ujištění o mé nejhlubší úctě.

JUDr. Pavel Rychetský v. r.

Vážený pan
Dr. Ing. Henryk Majewski
ministr vnitra Polské republiky

Varšava

Polská republika
 ministr vnitra
Dr. Ing. Henryk Majewski

V Českém Těšíne dne 19. května 1991

Vážený pane ministře,

V souvislosti s podpisem Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku uskutečněným dnešním dnem mám čest potvrdit, že se obě strany dohodly na následujících ustanoveních:

1. Občané obou států mohou užívat společné „Cesty československo-polského přátelství" vedoucí po hřebenech Krkonoš za podmínky, že mají s sebou průkaz totožnosti.

2. „Cesty československo-polského přátelství" mohou užívat občané třetích států za podmínky, že mají s sebou cestovní doklady.

Na občany třetích států se vztahují předpisy té strany, na jejímž území se nacházejí.

3. Podrobná trasa „Cesty československo-polského přátelství" je vyznačena na mapě, která je přílohou této nóty. Příslušné orgány obou smluvních stran vyznačí trasu této cesty v terénu.

4. Podmínky užívání „Cesty československo-polského přátelství" upřesňují ustanovení Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách, podepsané v Praze dne 2. prosince 1967.

5. Pohraniční úseky řek Dunajce a Popradu se zpřístupňují pro turistickou a sportovní plavbu za následujících podmínek:

a) plavba se může konat od rozednění do setmění;

b) vstupovat je dovoleno občanům jednoho státu na břeh řeky, který patří druhému státu, pouze na místech, která budou stanovena po společné dohodě orgány ochrany hranic obou států, a na jiných místech jen v případech ohrožení bezpečnosti plavby;

c) osoby, které uskutečňují plavbu, jsou povinny mít u sebe průkazy totožnosti.

Navrhuji, aby tato nóta a nóta Vaší Excelence potvrzující souhlas s výše uvedeným tvořily Dohodu mezi oběma vládami, která vstoupí v platnost dnem 27. května 1991.

Využívám této příležitosti, abych znovu vyjádřil Vaší Excelenci ujištění o mé nejhlubší úctě.

Dr. Ing. Henryk Majewski v. r.

Excelence
Dr. Pavel Rychetský
místopředseda vlády ČSFR

Praha

Přesunout nahoru