Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 320/1991 Sb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských

Částka 59/1991
Platnost od 13.08.1991
Účinnost od 13.08.1991
Zrušeno k 01.11.1991 (o1/c80/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

320

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 17. júla 1991,

ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podliehajú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských.


§ 2

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Přesunout nahoru