Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 312/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací

Částka 57/1991
Platnost od 09.08.1991
Účinnost od 09.08.1991
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

312

ZÁKON

České národní rady

ze dne 8. července 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci připojují slova "ve znění zákona č. 247/1991 Sb.".

2. V § 1 odst. 2 se vypouští slovo "tělovýchovné", za slovo "organizace" se vkládají slova "jimž byla majetková práva odňata zákony č. 187/1949 Sb., č. 71/1952 Sb. a č. 68/1956 Sb. a" a slova "30. června 1991" se nahrazují slovy "31. prosince 1991".

3. V § 2 odst. 1 se za slova "zákona č. 173/1990 Sb." vkládají slova "ve znění zákona č. 247/1991 Sb.".

4. § 2 odst. 3 se vypouští.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Přesunout nahoru