Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 305/1991 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti

Částka 56/1991
Platnost od 31.07.1991
Účinnost od 31.07.1991
Zrušeno k 01.10.2004 (435/2004 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

305

ZÁKON

ze dne 11. července 1991,

kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, zní:

"(4) Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky stanoví nařízením povinný podíl počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele s více než 20 zaměstnanci a okruh těchto zaměstnavatelů, jestliže to bude vyžadovat situace v umísťování občanů se změněnou pracovní schopností; tento povinný podíl nesmí být vyšší než 8 % zaměstnanců.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru