Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 3/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce

Částka 1/1991
Platnost od 31.01.1991
Účinnost od 01.02.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

ZÁKON

ze dne 5. prosince 1990,

kterým se mění a doplňuje zákoník práce

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. III

Zrušují se:

2. § 3 odst. 3 a 4 a § 4 zákona č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli,


Čl. IV

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

12) Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 14/1991 Sb.

13) § 9 zákona č. 111/1990 Sb ., o státním podniku
Vyhláška federálního ministerstva financí č. 210/1989 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

14) Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.

15) § 2 hospodářského zákoníku.

16) Zákon č. 73/1990 Sb., o civilní službě.

17) § 2 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.
Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

18) § 61 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., a č. 260/1990 Sb.

19) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb

Přesunout nahoru