Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 299/1991 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok

Částka 55/1991
Platnost od 31.07.1991
Účinnost od 01.08.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

299

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. júna 1991

o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:


§ 1

(1) Za národné kultúrne pamiatky sa vyhlasujú:

A) Nehnuteľné kultúrne pamiatky:

a) Stredoveké nástenné maľby,

b) Kláštorný komplex pavlínov s pútnickým kostolom Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne,

c) Súbor pamiatok černovskej masakry roku 1907 v Ružomberku - Černovej,

d) Prvé slovenské patronátne gymnáziá v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom,

e) Lesná úvraťová železnica Chmúra - Tanečník.

B) Hnuteľná kultúrna pamiatka:

Dielo Jána Szilassyho.

(2) Umiestnenie a vymedzenie národných kultúrnych pamiatok je uvedené v prílohe tohto nariadenia.


§ 2

Zrušujú sa:

1. Body 11., 12., 13., 14. a 15. uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 27. februára 1961 č. 24 (reg. v čiastke 36/1962 Zb.), ktorým boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky

a) Prešov - mestská radnica (bývalá budova MsNV),

b) Krompachy - námestie pred bývalou správnou budovou závodu,

c) Ľubochňa - Kollárov dom,

d) Vrútky - budova tlačiarne a redakcie a bývalé ilegálne centrum komunistickej tlače,

e) Banská Bystrica - robotnícky dom.

2. Body 2 a 6 v časti A uznesenia vlády Slovenskej socialistickej republiky z 15. septembra 1982 č. 255 (reg. v čiastke 15/1983 Zb.), ktorými boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky

a) Dom Československo-sovietskeho priateľstva - Pamätná budova, sídlo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska počas Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, ulica Februárového víťazstva č. 8),

b) Národný dom - Pämatná budova zjednocovacieho zjazdu v roku 1944 (Banská Bystrica, ulica Februárového víťazstva č. 12).


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.


Čarnogurský v. r.


Príloha nariadenia vlády SR č. 299/1991 Zb.

UMIESTNENIE A VYMEDZENIE NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

A) Nehnuteľné

a) Stredoveké nástenné maľby v objektech:

1.Názov:Rím.-kat. kostol Všetkých svätých
Obec:Batizovce
Katastrálne územie:Batizovce
Parcelné číslo:1/1, 1/2
Územno-technická jednotka:Batizovce (802 174)
Súpisné číslo:176
2.Názov:Rím.-kat. kostol Všetkých svätých
Obec:Bijacovce
Katastrálne územie:Bijacovce
Parcelné číslo123
Územno-technická jednotka:Bijacovce (802 930)
Súpisné číslo:-
3.Názov:Kostol Kresť. ref. cirkvi
Obec:Čečejovce
Katastrálne územie:Čečejovce
Parcelné číslo:46/2
Územno-technická jednotka:Čečejovce (809 004)
Súpisné číslo:365
4.Názov:Rím.-kat. kostol sv. Martina
Obec:Čerín
Katastrálne územie:Čerín
Parcelné číslo:1
Územno-technická jednotka:Čerín (809 284)
Súpisné číslo:48
5.Názov:Rím.-kat. kostol Všetkých svätých
Obec:Dechtice
Katastrálne územie:Dechtice
Parcelné číslo:3948
Územno-technická jednotka:Dechtice (810 223)
Súpisné číslo:-
6.Názov:Rím.-kat. kostol sv. Alžbety
Obec:Dravce
Katastrálne územie:Dravce
Parcelné číslo:22
Územno-technická jednotka:Dravce (812 803)
Súpisné číslo:26
7.Názov:Rím.-kat. kostol Zvestovania Panne Márii
Obec:Chyžné
Katastrálne územie:Chyžné
Parcelné číslo:237
Územno-technická jednotka:Chyžné (821 110)
Súpisné číslo:115
8.Názov:Kostol ev. a. v.
Obec:Koceľovce
Katastrálne územie:Koceľovce
Parcelné číslo:1
Územno-technická jednotka:Koceľovce (825 018)
Súpisné číslo:30
9.NázovKostol ev. a. v.
Obec: Katastrálne územie:Kraskovo Kraskovo
Parcelné číslo:1, 2
Územno-technická jednotka:Kraskovo (828 378)
Súpisné číslo:-
10.Názov:Kostol ev. a. v.
Obec:Kyjatice
Katastrálne územie:Kyjatice
Parcelné číslo:1
Územno-technická jednotka:Kyjatice (830 232)
Súpisné číslo:-
11.Názov:Kaplnka pri rím.-kat. kostole Nájdenia sv. Kríža
Obec:Leles
Katastrálne územie:Leles
Parcelné číslo:1
Územno-technická jednotka:Leles (831 271)
Súpisné číslo:-
12.Názov:Rím.-kat. kostol sv. Ladislava a minoritský kláštor
Obec:Levoča
Katastrálne územie:Levoča
Parcelné číslo:317, 319
Ú zemno-technická jednotka:Levoča (831 859)
Súpisné číslo:555, 554
13.Názov:Rím.-kat. kostol sv. Ondreja
Obec:Liptovský Ondrej
Katastrálne územie:Liptovský Ondrej
Parcelné číslo:67
Územno-technická jednotka:Liptovský Ondrej (832 839)
Súpisné číslo:40
14.Názov:Rím.-kat. kostol Všetkých svätých
Obec:Ludrová
Katastrálne územie:Ludrová
Parcelné číslo:1040
Územno-technická jednotkaLudrová (834 084)
Súpisné číslo:1
15.Názov:Kostol ev. a. v.
Obec:Ľuboreč
Katastrálne územie:Ľuboreč
Parcelné číslo:1
Územno-technická jednotka:Ľuboreč (833 541)
Súpisné číslo:-
16.Názov:Rím.-kat. sv. Martina
Obec:Martin
Katastrálne územie:Martin
Parcelné číslo:526
Územno-technická jednotka:Martin (836 168)
Súpisné číslo:1061
17.Názov:Rím.-kat. kostol sv. Ladislava
Obec:Necpaly
Katastrálne územie:Necpaly
Parcelné číslo:312
Územno-technická jednotka:Necpaly (839 400)
Súpisné číslo:147
18.Názov:Kostol ev. a. v.
Obec:Ochtiná
Katastrálne územie:Ochtiná
Parcelné číslo:1
Územno-technická jednotka:Ochtiná (843 261)
Súpisné číslo:151
19.Názov:Kostol Kresť. ref. cirkvi
Obec:Plešivec
Katastrálne územie:Plešivec
Parcelné číslo:3
Územno-technická jednotka:Plešivec (846 929)
Súpisné číslo:480
20.Názov:Rím.-kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Obec:Podolínec
Katastrálne územie:Podolínec
Parcelné číslo:8
Územno-technická jednotka:Podolínec (847 674)
Súpisné číslo:1
21.Názov:Rím.-kat. kostol sv. Františka Serafínskeho
Obec:Poniky
Katastrálne územie:Poniky
Parcelné číslo:8
Územno-technická jednotka:Poniky (848 158)
Súpisné číslo:-
22.Názov:Rím.-kat. kostol sv. Mikuláša biskupa
Obec:Poruba
Katastrálne územie:Poruba
Parcelné číslo:269
Územno-technická jednotkaPoruba (848 638)
Súpisné číslo:282
23.Názov:Rím.-kat. kostol Najsv. Trojice
Obec:Rákoš
Katastrálne územie:Rákoš pri Jelšave
Parcelné číslo:1
Územno-technická jednotka:Rákoš pri Jelšave (851 281)
Súpisné číslo:1
24.Názov:Kostol ev. a. v.
Obec:Rimavská Baňa
Katastrálne územie:Rimavská Baňa
Parcelné číslo:1
Územno-technická jednotka:Rimavská Baňa (852 384)
Súpisné číslo:-
25.Názov:Kostol ev. a. v.
Obec:Rimavské Brezovo
Katastrálne územie:Rimavské Brezovo
Parcelné číslo:1
Územno-technická jednotka:Rimavské Brezovo (852 597)
Súpisné číslo:98
26.Názov:Rím.-kat. kostol sv. Mikuláša biskupa
Obec:Sazdice
Katastrálne územie:Sazdice
Parcelné číslo:24
Územno-technická jednotka:Sazdice (854 450)
Súpisné číslo:70
27.Názov:Rím.-kat. kostol očisťovania Panny Márie
Obec:Smrečany
Katastrálne územie:Smrečany
Parcelné číslo:129
Územno-technická jednotka:Smrečany (856 886)
Súpisné číslo:39
28.Názov:Rím.-kat. kostol sv. Juraja
Obec:Stará Halič
Katastrálne územie:Stará Halič
Parcelné číslo:1
Územno-technická jednotka:Stará Halič (857 939)
Súpisné číslo:-
29.Názov:Kostol Kresť. ref. cirkvi
Obec:Svinice
Katastrálne územie:Svinice
Parcelné číslo:1
Územno-technická jednotka:Svinice (859 885)
Súpisné číslo:-
30.Názov:Kostol Kresť. ref. cirkvi
Obec:Šamorín
Katastrálne územie:Šamorín I.
Parcelné číslo:534, 535, 536
Územno-technická jednotka:Šamorín I. (860 387)
Súpisné číslo:497
31.Názov:Rím.-kat. kostol sv. Margity
Obec:Šivetice
Katastrálne územie:Šivetice
Parcelné číslo:87
Územno-technická jednotka:Šivetice (860 981)
Súpisné číslo82
32.Názov:Rím.-kat. kostol sv. Filipa a Jakuba
Obec:Švábovce
Katastrálne územie:Švábovce
Parcelné číslo:31
Územno-technická jednotka:Švábovce (862 371)
Súpisné číslo:-
33.Názov:Rím.-kat. kostol sv. Kataríny
Obec:Veľká Lomnica
Katastrálne územie:Veľká Lomnica
Parcelné číslo:1.I
Územno-technická jednotka:Veľká Lomnica (867 837)
Súpisné číslo:-
34.Názov:Rím.-kat. kostol sv. Mateja apoštola
Obec:Zolná
Katastrálne územie:Zolná
Parcelné číslo:358
Územno-technická jednotka:Zolná (873 594)
Súpisné číslo:-
35.Názov:Rím.-kat. kostol sv. Jakuba
Obec:Želiezovce
Katastrálne územie:Želiezovce
Parcelné číslo:581/2
Územno-technická jednotka:Želiezovce (874 272)
Súpisné číslo:267

b) Kláštorný komplex pavlínov s pútnickým kostolom Panny Márie Sedembolestnej (rím.-kat. kostol, kláštor pavlínov, kaplnka Panny Márie, hospodárska budova, súsošie Piety, stĺp so súsoším Najsv. Trojice)

Obec:Šaštín - Stráže
Katastrálne územie:Šaštín
Parcelné číslo:79, 80
Územno-technická jednotka:Šaštín (860 689)
Súpisné číslo:1294, kostol 14

c) Súbor pamiatok černovskej masakry r. 1907 (rím.-kat. kostol Panny Márie Ružencovej, pamätné miesto černovskej masakry, náhrobok černovskej masakry)

Obec:Ružomberok
Katastrálne územie:Černová
Parcelné číslo:8001, 11992, 8494
Územno-technickájednotka:Ružomberok (853 801)
Súpisné číslo:3

d) Prvé slovenské patronátne gymnáziá v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom

1.Názov:Kúria - pamätná budova prvého slovenského patronátneho gymnázia
Obec:Revúca
Katastrálne územie:Revúca
Parcelné číslo:144
Územno-technická jednotka:Revúca (852 104)
Súpisné číslo:260
2.Názov:Slovenské evanjelické patronátne gymnázium
Obec:Revúca
Katastrálne územie:Revúca
Parcelné číslo:816
Územno-technická jednotka:Revúca (852 104)
Súpisné číslo:27
3.Názov:Slovenské evanjelické patronátne gymnázium
Obec:Martin
Katastrálne územie:Martin
Parcelné číslo:746, 745, 744/2
Územno-technická jednotka:Martin (836 168)
Súpisné číslo:4186
4.Názov:Slovenské katolícke patronátne gymnázium
Obec:Kláštor pod Znievom
Katastrálne územieKláštor pod Znievom
Parcelné číslo:534, 535
Územno-technická jednotka:Kláštor pod Znievom (824 089)
Súpisné číslo:-

e) Lesná úvraťová železnica Chmúra - Tanečník

Obec:1. Nová Bystrica
2. Zakamenné
3. Oravská Lesná
Katastrálne územie:1. Nová Bystrica
2. Zakamenné
3. Oravská Lesná
Parcelné číslo:1. 11 199 až 11 186
2. 12 885
3. 17 130
Územno-technická jednotka:1. Nová Bystrica (841 633)
2. Zakamenné (871 940)
3. Oravská Lesná (844 110)

B) Hnutel'ná

Dielo Jána Szilassyho

Rozsah diela:95 liturgických predmetov evidovaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR (32 kalichov, 31 monštrancií, 9 pacifikálov, 16 cibórií, 3 relikviáre, 2 navikuly, 1 pár procesiových koruniek, 1 kadidelnica)
Umiestnenie:v kostoloch a farských úradoch na území Slovenskej republiky.
Přesunout nahoru