Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 289/1991 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách

Částka 53/1991
Platnost od 19.07.1991
Účinnost od 19.07.1991
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

289

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. mája 1991

o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách

Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 5 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách nariaďuje:


§ 1

Výška finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti podľa osobitného predpisu1) sa určuje sumou 10 000 Kčs. Ak podľa platných cenových predpisov bola určená nižšia finančná náhrada, vyplatí sa v hotovosti takto vypočítaná suma.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 13 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.

Přesunout nahoru