Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 279/1991 Sb.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 6/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

Částka 50/1991
Platnost od 10.07.1991
Účinnost od 10.07.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

279

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Federálnym odborovým zväzom energetikov výnos č. 907/1991 zo dňa 18. júna 1991, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 6/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, v znení úprav č. 2/1980, č. 8/1982, č. 4/1985 a výnosov č. 1/1987, č. 5/1980 a č. 2/1989.

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov a vzťahuje sa na pracovníkov organizácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nahliadnuť na MH SR, MPSV SR a vo všetkých organizáciách v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Přesunout nahoru