Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 275/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 351/1990 Sb., o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží

Částka 50/1991
Platnost od 10.07.1991
Účinnost od 10.07.1991
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

275

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 30. května 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 351/1990 Sb., o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 351/1990 Sb., o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží, se mění a doplňuje takto:

§ 1 zní:

"§ 1

Vývoz automobilového benzínu, motorové nafty, lehkých a těžkých topných olejů je možné uskutečňovat jen po udělení souhlasu federálního ministerstva zahraničního obchodu.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
v z. Ing. Brabec v. r.

I. náměstek

Přesunout nahoru