Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 265/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Částka 50/1991
Platnost od 10.07.1991
Účinnost od 01.08.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a další související zákony

Adaptace českého právního řádu na nařízení (EU) 2017/2394 Evropského parlamentu a Rady.

Poslední změna: 15.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů

Zákon upravuje vstup do podnikání v oblasti soukromých bezpečnostních služeb, vydávání a odnímání licencí Ministerstvem vnitra. Dále upravuje povinnosti provozovatelů soukromé bezpečnostní činnosti, upravuje povinnosti a oprávnění zaměstnanců. Zřizuje institut bezpečnostní činnosti pro vlastní ochranu, což není podnikatelské prostředí.

Poslední změna: 28.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Zákon upravuje přesun kompetence provádět cenové kontroly v oblasti podporovaných zdrojů energie ze Státní energetické inspekce na Energetický regulační úřad.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Základním cílem návrhu je implementace směrnice 2012/34/EU a části směrnice 2004/49/ES.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.10.2016 pod číslem 319/2016 Sb. s účinností od 01.04.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Novela zákona převádí působnost výkonu cenové kontroly ze Specializovaného finančního úřadu na Ministerstvo financí.

Poslední změna: 09.03.2015 (Ukončení sběru připomínek)