Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 252/1991 Sb.Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání občanských pracovníků v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie

Částka 48/1991
Platnost od 14.06.1991
Účinnost od 14.06.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

252

Ministerstvo vnitra České republiky

vydalo podle § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky výnos ze dne 3. května 1991 č. j. P-151/90, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání občanských pracovníků v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie.

Výnos obsahuje seznam zaměstnání občanských pracovníků zařazených v útvarech bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky a v útvarech jím řízených a zaměstnání pracovníků zařazených v útvarech Sboru požární ochrany, která se pro účely důchodového zabezpečení zařazují do II. pracovní kategorie.

Výnosem se zrušuje rozkaz ministra vnitra České socialistické republiky č. 13 ze dne 12. prosince 1978, kterým byl vydán resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení občanských pracovníků na bezpečnostním úseku ministerstva vnitra České socialistické republiky (registrován v částce 1/1979 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra České republiky a u všech správ Veřejné bezpečnosti a okresních úřadů v České republice.

Přesunout nahoru