Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 251/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Částka 48/1991
Platnost od 14.06.1991
Účinnost od 01.06.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

251

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na 2. zasedání Revizního výboru COTIF, které se konalo ve dnech 28. - 31. května 1990, byly přijaty změny Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené č. 8/1985 Sb. Změny vstoupily v platnost dnem 1. června 1991 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku.

Český překlad změn se vyhlašuje současně.

Přípojek B k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980

Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM)

Článek 47

Text tohoto článku se mění následovně:

"§ 1 Musí-li být při výpočtu náhrady škody přepočteny částky vyjádřené v cizí měně, propočtou se podle kursů dne a místa placení náhrady škody.

§ 2 Oprávněný může žádat úroky ve výši 5 % ročně, a to ode dne reklamace podle článku 53 nebo, nebyla-li reklamace podána, ode dne podání žaloby.

§ 3 Úroky mohou být požadovány pouze tehdy, přesahuje-li náhrada škody u jednoho nákladního listu 8 zúčtovacích jednotek.

§ 4 Nepředloží-li oprávněný železnici doklady potřebné ke konečnému vyřízení reklamace v jemu stanovené přiměřené lhůtě, nepočítají se úroky za dobu od uplynutí této lhůty do předložení dokladů.".

PřílohA IV

(Článek 8 § 3) Řád pro mezinárodní železniční přepravu spěšnin (RIEx)

Text § 4 se mění následovně:

"§ 4 Spěšniny musí být přepravovány rychlými prostředky ve lhůtách stanovených mezinárodními tarify. Dodací lhůty musí být ve všech případech kratší než lhůty platné podle článku 27 Jednotných právních předpisů.".

Přesunout nahoru