Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 241/1991 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce

Částka 47/1991
Platnost od 20.06.1991
Účinnost od 20.06.1991
Zrušeno k 01.01.1996 (237/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

241

VYHLÁŠKA

ministerstva kultury České republiky

ze dne 22. května 1991,

o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce

Ministerstvo kultury České republiky stanoví podle § 44 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.:


§ 1

Výhradní oprávnění1) se přiznává organizacím zastupujícím autory nebo výkonné umělce ve výkonu jejich práv podle autorského zákona (dále jen "organizace") takto:

název organizaceobor působnostirozsah oprávnění
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebnímuveřejněná díla hudební s textem nebo bez textua) udílet svolení a vybírat odměny za veřejné nedivadelní provozování,
b) vybírat odměny za vysílání rozhlasem nebo televizí,
c) udílet svolení a vybírat odměny za půjčování zvukových nebo zvukově obrazových snímků,
d) vybírat odměny za užití děl pořízením rozmnoženiny pro vlastní osobní potřebu.2)
INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamůuveřejněné zvukové a zvukově obrazové záznamy výkonů výkonných umělcůa) vybírat odměny výkonných umělců za vysílání snímků, vyrobených ke komerčním účelům, rozhlasem nebo televizí,
b) udílet svolení a vybírat odměny za půjčování zvukových a zvukově obrazových snímků,
c) udílet svolení k užití zvukových či zvukově obrazových záznamů nebo snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technického zařízení,
d) vybírat odměny za užití výkonů pořízením rozmnoženiny pro vlastní osobní potřebu.2)

§ 2

Organizace vykonávají svoji činnost podle této vyhlášky nevýdělečně; z vybraných odměn a náhrad jsou oprávněny si srazit pouze režijní srážku v obvyklé výši, nejvýše však 10 % na náklady spojené s touto činností.


§ 3

Zrušuje se § 10 a 11 vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 99/1958 Ú. l., o povolování veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradném oprávnění ochranných organizací autorských.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

PhDr. Uhde v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 44 odst. 1 písm. a) autorského zákona.

2) § 13 odst. 2 a 3 autorského zákona.
Vyhláška ministerstva kultury České republiky č. 115/1991 Sb., o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu.

Přesunout nahoru