Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 236/1991 Sb.Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia

Částka 46/1991
Platnost od 31.05.1991
Účinnost od 31.05.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

236

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a nariadenia vlády ČSSR č. 117/1988 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a s Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku výnos č. 243/130 z 18. februára 1991, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky č. 1489/1990-OSČ z 15. októbra 1990, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov a vzťahuje sa na pracovníkov organizácií v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nahliadnuť na MLVH SR a vo všetkých organizáciách v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky.

Přesunout nahoru