Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 226/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Helénské republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti

Částka 44/1991
Platnost od 31.05.1991
Účinnost od 28.03.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

226

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 5. a 13. března 1991 bylo v Athénách sjednáno Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Helénské republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti. Ujednání vstoupilo v platnost dnem 28. března 1991.

České překlady obou nót se vyhlašují současně.

Helénská republika
Ministerstvo zahraničních věcí
G3 DIDY
F.1190/1/AS 4184

Verbální nóta

Ministerstvo zahraničních věcí Helénské republiky projevuje Úctu velvyslanectví České a Slovenské; Federativní Republiky a má čest sdělit, že po uskutečněných konzultacích je vláda Helénské republiky připravena uzavřít s vládou České a Slovenské Federativní Republiky Ujednání o vzájemném zrušení vízové povinnosti tohoto znění:

1. Státní příslušníci smluvních států, kteří jsou držiteli platného cestovního pasu a mají v úmyslu pobývat na území druhého smluvního státu ne déle než tři měsíce, aniž by tam vykonávali výdělečnou činnost, mohou cestovat do druhého smluvního státu bez víza.

2. Státní příslušníci smluvních státu, kteří jsou držiteli platného diplomatického nebo služebního pasu a mají v úmyslu pobývat na území druhého smluvního státu ne déle než tři měsíce, aniž by tam vykonávali výdělečnou činnost, mohou cestovat do druhého smluvního státu bez víza.

3. a. Statní příslušníci smluvních států, kteří jsou držiteli platných diplomatických, služebních nebo cestovních pasů a cestují do druhého smluvního státu jako členové diplomatického zastoupení nebo jako zástupce v mezinárodní vládní organizaci, jsou zproštěni vízové povinnosti po dobu trvání jejich přidělení.

b. Stejná úprava platí pro rodinné příslušníky osob uvedených v předchozím odstavci a), pokud jsou držiteli platného diplomatického, služebního nebo cestovního pasu.

c. Aniž by byl dotčen odstavec a), musí byt nové jmenování členů personálu diplomatických zastoupení vzájemně oznámeno minimálně dvacet dnů předem. Jmenování bude považováno za schválené, nebude-li na příslušné oznámení dána v této lhůtě odpověď.

4. Státní příslušníci smluvních států jsou při pobytu na území druhého smluvního státu povinni dodržovat jeho zákony a jiné předpisy upravující vstup a pobyt cizinců, jakož i výkon samostatné nebo nesamostatné výdělečné činnosti.

5. Tímto Ujednáním není dotčeno právo příslušných úřadů smluvních států odepřít vstup nebo pobyt osobám, které by mohly ohrozit veřejný pořádek či bezpečnost státu, nebo jejichž přítomnost na území druhého smluvního státu je nežádoucí v důsledku poručení zákonů a nařízení týkajících se

1. povolené doby turistického pobytu

2. přechodního pobytu

3. práce a

4. přistěhovalectví.

6. Smluvní státy se zavazují, že kdykoli na požádání příslušných orgánů druhého smluvního státu převezmou bez průtahů své státní příslušníky, kteří do druhého smluvního státu přicestovali za podmínek tohoto Ujednání.

7. Každý smluvní stát může z důvodů veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví zcela nebo zčásti přerušit provádění tohoto Ujednání. Přerušení a jeho ukončení bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhému smluvnímu státu.

8. Smluvní státy si budou diplomatickou cestou předávat vzory nových nebo pozměněných cestovních dokladů včetně údajů o jejich použitelnosti, a to minimálně třicet dnů před jejich zavedením do praxe.

9. Toto Ujednaní vstoupí v platnost patnáctý den po výměně nót týkajících se jeho uzavření. Ujednání bude v platnosti, pokud nebude některou smluvní stranou vypovězeno písemným oznámením učiněným druhé straně třicet dnů předem.

Jestliže výše uvedeny návrh je přijatelný pro vládu České a Slovenské Federativní Republiky, tato nóta a odpověď velvyslanectví budou tvořit Ujednání mezi vládou Helénské republiky a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o zrušení vízové povinnosti.

Ministerstvo zahraničních věcí používá teto příležitosti, aby znovu ujistilo velvyslanectví České a Slovenské Federativní Republiky svou nejhlubší úctou.

Atény, 5. března 1991

Velvyslanectví
České a Slovenské Federativní Republiky
Atény

Č. j.: 1345/91

Verbální nóta

Velvyslanectví České a Slovenské Federativní Republiky projevuje úctu ministerstvu zahraničních věcí Helénské republiky a má čest potvrdit příjem nóty váženého ministerstva číslo F. 1190/1/AS 4184 z 5. března 1991 tohoto znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí Helénské republiky projevuje úctu velvyslanectví České a Slovenské Federativní Republiky a má čest sdělit, že po uskutečněných konzultacích je vláda Helénské republiky připravena uzavřít s vládou České a Slovenské Federativní Republiky Ujednání o vzájemném zrušení vízové povinnosti tohoto znění:

1. Státní příslušníci smluvních států, kteří jsou držiteli platného cestovního pasu a mají v úmyslu pobývat na území druhého smluvního státu ne déle než tři měsíce, aniž by tam vykonávali výdělečnou činnost, mohou cestovat do druhého smluvního státu bez víza.

2. Státní příslušníci smluvních států, kteří jsou držiteli platného diplomatického nebo služebního pasu a mají v úmyslu pobývat na území druhého smluvního státu ne déle než tři měsíce, aniž by tam vykonávali výdělečnou činnost, mohou cestovat do druhého smluvního státu bez víza.

3. a. Státní příslušníci smluvních států, kteří jsou držiteli platných diplomatických, služebních nebo cestovních pasů a cestují do druhého smluvního státu jako členové diplomatického zastoupení nebo jako zástupce v mezinárodní vládní organizaci, jsou zproštěni vízové povinnosti po dobu trvání jejich přidělení.

b. Stejní úprava platí pro rodinné příslušníky osob uvedených v předchozím odstavci a), pokud jsou držiteli platného diplomatického, služebního nebo cestovního pasu.

c. Aniž by byl dotčen odstavec a), musí byt nové jmenování členů personálu diplomatických zastoupení vzájemně oznámeno minimálně dvacet dnů předem. Jmenování bude považováno za schválené, nebude-li na příslušné oznámení dána v této lhůtě odpověď.

4. Státní příslušníci smluvních států jsou při pobytu na území druhého smluvního státu povinni dodržovat jeho zákony a jiné předpisy upravující vstup a pobyt cizinců, jakož i výkon samostatné nebo nesamostatné výdělečné činnosti.

5. Tímto Ujednáním není dotčeno právo příslušných úřadů smluvních států odepřít vstup nebo pobyt osobám, které by mohly ohrozit veřejný pořádek či bezpečnost státu, nebo jejichž přítomnost na území druhého smluvního státu je nežádoucí v důsledku porušení zákonů a nařízení týkajících se

1. povolené doby turistického pobytu

2. přechodného pobytu

3. práce a

4. přistěhovalectví.

6. Smluvní státy se zavazují, že kdykoli na požádání příslušných orgánů druhého smluvního státu převezmou bez průtahů své státní příslušníky, kteří do druhého smluvního státu přicestovali za podmínek tohoto Ujednání.

7. Každý smluvní stát může z důvodů veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví zcela nebo zčásti přerušit provádění tohoto Ujednání. Přerušení a jeho ukončení bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhému smluvnímu státu.

8. Smluvní státy si budou diplomatickou cestou předávat vzory nových nebo pozměněných cestovních dokladů včetně údajů o jejich použitelnosti, a to minimálně třicet dnů před jejich zavedením do praxe.

9. Toto Ujednání vstoupí v platnost patnáctý den po výměně nót týkajících se jeho uzavření. Ujednání bude v platnosti, pokud nebude některou smluvní stranou vypovězeno písemným oznámením učiněným druhé straně třicet dnů předem.

Jestliže výše uvedený návrh je přijatelný pro vládu České a Slovenské Federativní Republiky, tato nóta a odpověď velvyslanectví budou tvořit Ujednání mezi vládou Helénské republiky a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o zrušení vízové povinnosti.

Ministerstvo zahraničních věcí používá této příležitosti, aby znovu ujistilo velvyslanectví České a Slovenské Federativní Republiky svou nejhlubší úctou.".

Velvyslanectví České a Slovenské Federativní Republiky má čest informovat ministerstvo zahraničních věcí Helénské republiky, že vláda České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s návrhem Helénské republiky. V souladu s tím nóta váženého ministerstva číslo F. 1190/1/AS 4184 a tato nóta tvoří Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Helénské republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti, které vstoupí v platnost 28. března 1991.

Velvyslanectví České a Slovenské Federativní Republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo ministerstvo zahraničních věcí Helénské republiky svou nejhlubší úctou.

Atény, 13. března 1991

Ministerstvo zahraničních věcí
Helénské republiky
Atény

Přesunout nahoru