Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 225/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost

Částka 44/1991
Platnost od 31.05.1991
Účinnost od 31.05.1991
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

225

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 15. května 1991,

o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 123 odst. 2 písm. b) č. 1 a odst. 3 zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška upravuje poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů (dále jen "příplatek") pracovníkům rozpočtových1) a příspěvkových2) organizací a dalších organizací neprovozujících podnikatelskou činnost, které mají sídlo na území České republiky a nejsou řízeny federálními ústředními orgány.

§ 2

(1) Výše příplatku pro pracovníky rozpočtových a příspěvkových organizací činí nejméně 200 Kčs měsíčně.3)

(2) Rozpočtové a příspěvkové organizace mohou v rámci přípustného objemu mzdových prostředků, který zjišťují podle zvláštního předpisu,4) stanovit jednotně pro všechny pracovníky nebo diferencovaně příplatek ve vyšší částce, než je částka stanovená v odstavci 1.

(3) Pracovníku s kratší pracovní dobou5) nebo pracovníku, který neodpracoval stanovenou týdenní pracovní dobu,6) náleží příplatek ve výši odpovídající odpracované pracovní době.

§ 3

Organizace, které neprovozují podnikatelskou činnost a nejsou rozpočtovými nebo příspěvkovými organizacemi, mohou poskytovat pracovníkům příplatek v rámci svých mzdových prostředků.

§ 4

Bližší podmínky pro poskytování příplatku a jeho výši stanoví organizace ve vnitřním mzdovém předpisu nebo sjednají v kolektivní smlouvě.

§ 5

Příplatek podle této vyhlášky vyplatí organizace pracovníkům poprvé za měsíc květen.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Horálek CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 60 hospodářského zákoníku.

2) § 62 hospodářského zákoníku.

3) § 111 odst. 1 a 2 zákoníku práce.

4) § 3 odst. 3, § 5 odst. 4, § 9 odst. 3 a § 11 odst. 4 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací.

5) § 86 zákoníku práce.

6) § 83 zákoníku práce.

Přesunout nahoru