Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 222/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o způsobu náhrady osobám, kterým byly zkráceny nároky z individuálního důchodového připojištění podle vyhlášky č. 11/1955 Ú. l. (Ú. v.), kterou se vyhlašují některá opatření ministra financí o individuálním důchodovém připojištění

Částka 44/1991
Platnost od 31.05.1991
Účinnost od 31.05.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

222

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 13. května 1991

o způsobu náhrady osobám, kterým byly zkráceny nároky z individuálního důchodového připojištění podle vyhlášky č. 117/1955 Ú. l. (Ú. v.), kterou se vyhlašují některá opatření ministra financí o individuálním důchodovém připojištění

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Důchody z individuálního připojištění uzavřeného u veřejnoprávního penzijního ústavu, vyplácené ke dni účinnosti zákona osobám, kterým byly nároky zkráceny podle vyhlášky č. 117/1955 Ú. l. (Ú. v.), se zvýší o 300 % vypláceného důchodu. Toto zvýšení náleží od nejbližší důchodové splátky, splatné po 31. březnu 1991.

(2) Osobám, uvedeným v odstavci 1, přísluší zároveň náhrada za toto zkrácení ve výši 300 % důchodu z individuálního připojištění, a to od přiznání tohoto důchodu, nejvýše však za dobu od 1. dubna 1988.

§ 2

Úpravu osobám uvedeným v § 1 provede plátce důchodu na jejich žádost.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
v z. Kočárník v. r.

I. náměstek

Přesunout nahoru